Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » April 2017.

Arhiva

Aktuelnosti

April 2017.

25.04.2017.

Antić: U energetsku efikasnost 54 javna objekta
uloženo deset miliona evra

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da je Srbija u povećanje energetske efikasnosti 54 javna objekta uložila 10 miliona evra, od čega je veći deo sredstava bespovratan.

On je, na Sajmu RENEXPO „Voda i energija Zapadnog Balkana,“ rekao da građani treba da znaju da je energetska efikasnost način da se štede resursi i da u skladu s tim treba i da se ponašaju.

- U Srbiji se energija dosta rasipa, a trebalo bi da se efikasno troši jer smo se obavezali da do 2018. godine ušedimo devet odsto u odnosu na ukupnu potrošnju energije iz 2008. godine", kazao je Antić i dodao da je do sada ostvarena ušteda od pet odsto.

Ministar rudarstva i energetike istakao je da je Srpski centar na Mašinskom fakultetu u Beogradu, za energetsku efikasnost do sada obučio 40 menadžera za energetsku efikasnost u lokalnim zajednicama i 20 menadžera za industriju i da oni treba da budu "nosioci promocije energetske efikasnosti".

Srbija se, kako je rekao, obavezala da do 2020. godine iz obnovljivih izvora energije proizvodi 27 odsto energije.

- Više objekata koji će koristiti obnovljive izvore, a čiji je kapacitet nekoliko stotina megavata je u različitim fazama izgradnje, a 80 megavata električne energije se već dobija iz obnovljivih izvora", izjavio je Antić.

U Srbiji, po njegovim rečima, već radi desetak postrojenja na biomasu a plan je da se tridesetak megavata struje dobije uz pomoć biomase koja je skoro neiskorišćena u Srbiji.

- Nemača vlada je obezbedila 22 miliona evra a švajcarska pet miliona evra kako bi se u lokalnim samoupravama stimulisali projekti zamene fosilnih goriva biomasom", rekao je Antić.

Šef regionalng predstavništva Evropske investicione banke (EIB) za Zapadni Balkan Dubravka Negre, naglasila je da ta banka planira da podrži projekte u oblasti zaštite životne sredine i prečišćavanju voda.

- EIB je 300 miliona evra uložila u projekte koji se odnose na vodu i kanalizaciju, a 400 miliona u elektromrežu na Zapadnom Balkanu. Plan je da se u naredne tri godine godišnje ulaže po 800 miliona evra u različite projekte", rekla je Negre.

Ta banka je, kako je navela, od 2001. godine Srbiji odobrila 4,7 milijardi evra, od čega su potpisani ugovori za 3,8 milijardi, a isplaćeno je 3,3 milijarde.

20.04.2017.

Opštinama 82,5 miliona dinara za energetsku efikasnost

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i predstavnici 13 jedinica lokalne samouprave potpisali su Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu preko 80 miliona dinara, za kofinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama u njihovoj nadležnosti.

Ukupno je dodelјeno 25 miliona dinara iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i 500.000 dolara (57,5 miliona dinara) iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

 Opštinama 82,5 miliona dinara za energetsku efikasnost

 • Danas potpisujemo ugovor sa 13 opština od 16 koliko smo izabrali. Za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je obezbedio sredstva u visini od 500.000 dolara, dok preostala sredstva dolaze iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikanosti i iz budžeta lokalnih samouprava", rekao je Antić na svečanoj ceremoniji potpisivanja ugovora u prostorijama UNDP-a u Beogradu.

Kako je naveo, sve je veći broj opština koje kandiduju projekte, što je, po njegovom mišlјenju, izuzetno dobro.

 Opštinama 82,5 miliona dinara za energetsku efikasnost

 • Do sada je to bilo interesantno za manje lokalne samouprave, ali sada imamo velike lokalne samouprave, koje su u to ušle sistemski", rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, navodeći primer Kruševca, koji se, kako kaže, pojavlјuje već drugi put sa projektima.

Dinar koji uložimo u energetsku efikasnost se bez ikakve dileme najbrže vraća, dodao je. Antić je naveo da Srbija ima Strategiju razvoja energetike, kojom su definisani klјučni cilјevi, a jedan od pravaca na koji se posebno usmerava pažnja je, kako kaže, energetska efikasnost, gde postoji ogroman prostor i potencijal.

 Opštinama 82,5 miliona dinara za energetsku efikasnost

 • Cilјevi su vrlo konkretni - da do 2019. smanjimo potrošnju finalne energije za devet odsto", kazao je ministar, dodajući da je do sada urađeno puno projekata i da je isfinansirano više od 50 objekata sa stanovišta energetske efikasnosti, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Karla Herši je istakla da je energetska efikasnost resurs koji nikako ne sme biti zapostavlјen i dodala da UNDP snažno podržava programe energetske efikasnosti u Srbiji.

Sredstva su dodelјena na osnovu rezultata javnog poziva lokalnim samoupravama koji je Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo oktobra prošle godine.

Pomoćnik ministra Miloš Banjac, kazao je da je osnovni cilј Projekta uvođenje sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama Srbije, i da na taj način Projekat predstavlјa direktnu podršku primeni Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Od 35 prijavlјenih, izabrani su projekti koji imaju visok potencijal za uštedu energije i troškova i koji obuhvataju sledeće mere energetske efikasnosti:
1) ugradnja kotlova na biomasu, odnosno zamena energenta ekološki prihvatlјivijim;
2) unapređenje energetske efikasnosti termotehničkih sistema u zgradama;
3) kombinovanje mera na termotehničkim instalacijama i omotaču zgrade.

 Opštinama 82,5 miliona dinara za energetsku efikasnost

 • Ovaj javni poziv je jedinstven, jer se po prvi put kombinuje finansiranje iz sredstava donacije, Budžetskog fonda za energetsku efikasnost i sufinansiranje lokalnih samouprava, što predstavlјa dodatni izazov u vezi sa finansijskim upravlјanjem i praćenjem realizacije investicija, objasnio je pomoćnik ministra Miloš Banjac.

On je naglasio da se, od 13 izabranih projekata, čak 6 odnosi na ugradnju kotlova na biomasu ukupnog kapaciteta od 2,5 MW. Ukupna procenjena ušteda energije koja će se ostvarti realizacijom ovih projekata iznosi oko 2 miliona kWh godišnje, a smanjenje emisije CO2 - oko 1500 tona godišnje.

 • Osim ove, kroz projekat su do sada realizovane aktivnosti oko preuzimanja i prilagođavanja softvera Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM), koji je za potrebe energetskog menadžmenta UNDP razvio u Hrvatskoj. Softver, koji inače služi za praćenje potrošnje energenata i vode u zgradama, u sklopu ovog projekta unapređen je i modulom za praćenje potrošnje energije u javnom osvetlјenju, kazao je Banjac.

Uz pomoć UNDP tima, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započeto je sproveđenje obuka za energetske menadžere. U delu obuka za opštinske i energetske menadžere za energetiku zgrada, zajedno sa profesorima Mašinskog fakulteta, aktivno učestvuju i članovi UNDP tima.

Pomoćnik ministra Miloš Banjac istakao je da su u sklopu tog projekta izrađena i dva Priručnika za obuku energetskih menadžera - jedan za energetske menadžere za zgrade, a drugi za energetske menadžere za oblast opštinske energetike. Trenuto, u sklopu projekta, zajedno sa UNDP timom radimo na izmenama Zakona o efikasnom korišćenju energije u svrhu njegovog unapređenja, rekao je on.

 Opštinama 82,5 miliona dinara za energetsku efikasnost

Višečlana komisija, sačinjena od predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike i UNDP-a, kojom je predsedavala državni sekretar Mirjana Filipović i koja je radila uz tehničku podršku stručnog konsultanta kog je obezbedio UNDP, vrednovala je prispele predloge projekata prema postavlјenim kriterijumima, među kojima je najvažniji smanjenje emisije CO2 nakon implementacije projekta.

Izabrano je 13 najbolјe rangiranih projekata koji su zadovolјili uslove javnog poziva. Bespovratna finansijska sredstava GEF-a obezbeđena su kroz projekat "Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji” koji zajednički sprovode UNDP i Ministarstvo rudarstva i energetike, a finansiraju ga GEF i UNDP sa 2,5 miliona dolara.

Svrha tog projekta, koji traje do decembra 2020. godine, jeste povećanje ulaganja u energetsku efikasnost javnih zgrada i u komunalne usluge, kao i da se dobrim upravlјanjem unapredi njihova energetska i troškovna efikasnost.

Takođe, projekat će obuhvatiti i dalјi rad na unapređenju zakonodavnog okvira i podizanju kapaciteta na centralnom i lokalnom nivou za sprovođenje energetskog menadžmenta.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19