Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » Decembar 2016.

Arhiva

Aktuelnosti

Decembar 2016.

22.12.2016.

Antić: Veliki dužnici gasa i struje isklјučivaće se "mač sistemom"

Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić kazao je da će veliki dužnici gasa i struje od 1. januara biti isklјučivani tzv. mač sistemom.

On je, na stručnoj konferenciji Elektroprivrede Srbije i Balkanmagazina "Energetska sigurnost“, rekao da je JP Srbijagas dobio precizne instrukcije u skladu sa Uredbom Vlade Srbije, da za buduće isporuke, veliki potrošači gasa, koji taj energent pre svega koriste kao sirovinu, dostavlјaju garanciju ili plate isporuku gasa unapred.

 • Kod naplate isporučenog gasa imamo problema sa jednim brojem potrošača. Mislim da smo blizu dogovora da Azotara obezbedi garanciju, a ko ne plati - biće isklјučivan mač sistemom", rekao je Antić.

On je dodao da će isto pravilo važiti i za potrošače struje, ali da je efikasnost naplate tog energenta preko 95 odsto, pa je i manje problema.

Srbijagas, prema rečima Antića, sada redovno plaća gas Gaspromu i dugovi su na "istorijskom minimumu - svode se na jednu mesečnu fakturu".

 

„Ne očekujem probleme u snabdevanju gasom“

Ministar rudarstva i energetike kazao je i da se ne očekuje da će Srbija tokom zime imati prolema sa snabdevanjem gasom, i dodao da su, ipak, pripremlјeni scenariji za eventualne nepredviđene situacije.

 Antić: Veliki dužnici gasa i struje isklјučivaće se mač sistemom

On je na konferenciji Balkanmagazina izjavio da u skladištu gasa u Banatskom Dvoru trenutno ima 412 miliona kubnih metara uskladištenog gasa i da su obezbeđene rezerve ostalih energenata, kako bi njima mogla da se izvrši supstitucija gasa ukoliko bude potrebe.

 • Pitanje snabdevanja gasom u Srbiji je najosetlјivije u sistemu energetske stabilnosti, jer imamo jedan pravac snabdevanja iz Mađarske. Pred svaku zimu imamo tenzije oko toga, ali ja duboko verujem da će snabdevanje tim energentom biti stabilno", rekao je Antić.

Prema njegovim ocenama, snabdevanje gasom u predstojećem zimskom periodu biće rešeno u "trouglu Rusija-Ukrajina-Evropska komisija", jer je interes jednih da prodaju, drugih da transportuju, a Evrope sigurno snabdevanje.

Antić je naveo da su u toku finalni razgovori sa Gaspromom o proširenju skladišta Banatski dvor, čiji je trenutno kapacitet 450 miliona metara kubnih i da on očekuje da će u narednim nedelјama biti doneta odluka kako će se raditi proširenje.

On je podsetio da je skladište Banatski dvor u vlasništvu 51 odsto Gasproma, a 49 odsto u vlasništvu Srbijagasa, i da je u tom odnosu trenutna popunjenost tog skladišta, odnosno da je u oko 220 miliona kubnih metara gasa u ruskom vlasništvu.

Godišnja taksa za sladištenje, kako je naveo je oko 30 dolara za 1.000 kubnih metara, pa su procene da su godišnji prihodi Banatskog dvora oko 13 miliona dolara.

Antić je dodao i da je nesporno da je ruski gas budućnost snabdevanja Evrope, ali da je potrebno da Srbija ima i neke druge "alternative i ventile".

 • Srbija je imala diskutabilnu odluku da svoju energetsku stabilnost oko gasa definiše jednim projektom, i ja nemam problem da to kažem. U budućnosti ne sme više biti zalјublјivanja u jedan projekat, a ostalima nalaziti mane. Naš posao je da izgradimo nove interkonekcije sa Bugarskom, Rumunijom, „ispratimo“ Grčku, jer je u interesu naše dece da nešto napravimo", rekao je Antić.

On je dodao da je interkonekcija sa Bugarskom potpuno izvesna i da se očekuje da će Memorandum o tome vrlo brzo biti potpisan.

Prema rečima ministra energetike, trenutno su dugovi Srbijagasa prema Gaspromu na istorijskom minimumu i da se toj ruskoj kompaniji duguje na nivou jedne mesečne fakture, ali da i dalјe postoje "istorijski dugovi" i da je to problem što se oni brže ne rešavaju.

Antić je kazao i da Vlada Srbije čini sve da unapredi ukupnu energetsku stabilnost i da je već dosta toga urađeno, podsetivši da se posle više godina gradi novi termoblok snage 350 megavata u Kostolcu i da se očekuje izgradnja još dva vetroparka.

 • Novi objekti koji se grade, investicije u postojeće kako bi im se produžio radni vek, povećanje kapaciteta, investicije u obnovlјive izvore i rad u sladu sa najvišim standardima je naše opredelјenje za budućnost i u funkciji energetske stabilnosti", dodao je on.

Antić je naglasio da su ozbilјni koraci napravlјeni i kada su nafta i naftni derivati u pitanju i da Srbija trenutno ima obezbeđene rezerve za 12 dana tih energenata.

Radi se na tome, kako je dodao, da nafte i naftnih derivata do 2023. u rezervama bude za 60 dana.

Na današnjoj konferenciji je ocenjeno i da neka zemlјa može biti energetski stabilna onoliko koliko je ekonomski jaka, jer svaka energetska stabilnost košta.

01.12.2016.

Srbija ima najveće tržište električne energije u regionu

Srbija ima najveće tržište električne energije u regionu, od oko 28 teravat sati godišnje, i sve više se radi na njegovom povezivanju sa tržištima u regionu i Evropi, rečeno je danas na četvrtoj međunarodnoj konferenciji „Regionalno tržište električne energije“.

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Mirjana Filipović je rekla da je zakonodavni okvir dao mogućnost da se razvije tržište električne energije i da se uskladi sa evropskim tokovima.

 • Zakonom o energetici iz 2014. godine u potpunosti su prenete odredbe evropskog zakonodavstva u domaće, i na taj način stvoren je osnov za dalјi razvoj tržišta električne energije. Time je stvoren i osnov za razvoj tržišta, konkurenciju na tržištu, povezivanje tržišta na regionalnom nivou i sa jedinstvenim tržištem električne energije u EU, kazala je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović, na konferenciji Balkanmagazina.

Ona je kazala da je u toku proces resturkturiranja u velikim energetskim kompanijama, kao što su EPS, Srbijagas i druga.

 Srbija ima najveće tržište električne energije u regionu

Filipović je podsetila da je u februaru počela da radi srpska berza struje – SEEPEX, a koju je formiralo javno preduzeće EMS sa Evropskom berzom električne energije SEEPEX SPOT i navela da se sada dosta radi na regionalnom povezivanju.

 • Pored toga svi krajnji kupci električne energije imaju pravo da slobodno biraju svog snabdevača na tržištu električne energije, strana pravna lica mogu da obavlјaju energetsku delatnost snabdevanja na veliko električnom energijom a da pri tome ne moraju da budu osnovani ili registrovani u Republici Srbiji. Na taj način je omogućeno inostranim kompanijama da direktno učestvuju na tržištu električne energije u Republici Srbiji, stvoren je osnov za početak rada organizovanog tržišta električne energije, formiran je, odnosno registrovan 2015. godine SEEPEX ad,. koji je 75% u vlasništvu AD EMS, a 25 % u vlasništvu EPEX SPOT i SEEPEX ad, koji je počeo sa radom u februaru ove godine, naglasila je Mirjana Filipović.

Pojačana je uloga regulatora u unapređivanju i usmeravanju razvoja tržišta električne energije a posebno u praćenju objavlјivanja klјučnih tržišnih pokazatelјa.

Filipović je istakla da je Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, konstatovano da je razvoj elektroenergetskog sektora klјučna karika u razvoju kompletnog energetskog sistema Republike Srbije, kao i da je prikazano stanje proizvodnih kapaciteta i elektroenergetskih sistema (prenosnog i distributivnog), a što je sve i od značaja za razvoj tržišta.

 • S obzirom na to da su proizvodni kapaciteti JP EPS - termo i hidro elektrane prosečne starosti preko 25 godina, a imajući u vidu projektovani rast potrošnje električne energije u narednim godinama, potrebna je revitalizacija postojećih elektroenergetskih proizvodnih kapaciteta i izgradnja novih kapaciteta, što će doprineti obezbeđivanju sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdevanja krajnjih kupaca električnom energijom i dalјem razvoju. Trenutno je u realizaciji projekat TE-KO B3, rekal je državni sekretar Mirjana Filipović..

Ona je kazala i da će se razvojem distributivne mreže kroz izgradnju nedostajućih transformatorskih stanica i vodova, ali i rekonstrukcijom i modernizacijom postojećih transformatorskih stanica i postojeće mreže nižih naponskih nivoa, postići smanjenje (trenutno vrlo visokih) gubitaka u distributivnim sistemima i povećati njihova efikasnost, kao i da će se ostvariti veći nivo pouzdanosti rada sistema ali i obezbediti bolјi kvalitet snabdevanja kupaca električne energije, a time i uticati na razvoj tržišta električne energije.

Kao jedan od prioriteta dalјeg razvoja tržišta u Republici Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope prepoznato je otpočinjanje regionalne WB6 inicijative koja je, kao jedan od segmenata „Berlinskog procesa“, zvanično inicirana i otpočela sa implementacijom kroz primenu tzv. „soft-measures“ mera, uz logističku podršku Evropske komisije i Sekretarijata Energetske zajednice, kao i priklјučivanje srpskog dan-unapred tržišta najbližoj susednoj EU inicijativi za povezivanje tržišta, tj. inicijativi poznatoj kao 4M Market Coupling (4MMC), a koja obuhvata tržišta Mađarske, Rumunije, Češke i Slovačke.

 • Takođe neophodno je razvijati prenosnu mrežu kroz revitalizaciju postojećih i izgradnju novih prenosnih kapaciteta u cilјu da se postigne uravnotežen, održiv i blagovremen razvoj prenosnog sistema i omogući priklјučivanje novih konvencionalnih i obnovlјivih izvora električne energije, kazala je Mirjana Filipović.

Trenutno je u postupku realizacije projekat - Transbalkanski koridor.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19