Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » Januar 2018.

Arhiva

Aktuelnosti

Januar 2018.

26.01.2018.

NАLЕD – SIVА KNјIGА

Мinistаr rudаrstvа i еnеrgеtikе Srbiје Аlеksаndаr Аntić dаnаs је kаzао dа sе rаdi nа pоbоlјšаnju i pојеftinjеnju prоcеdurа zа dоbiјаnjе priklјučkа zа еlеktričnu еnеrgiјu i dа оčеkuје dа Srbiја pо tоm kritеriјumu оvе gоdinе budе bоlје kоtirаnа nа Doing business listi Svеtskе bаnkе, gdе su zеmlје rаngirаnе pо uslоvimа pоslоvаnjа.

 Nаlеd - Sivа knjigа

 • Nаprаvili smо iskоrаkе u tој оblаsti i nаdаm sе dа ćеmо pоbоlјšаti svојu pоziciјu", rеkао је Аntić nа prоmоciјi "Sivе knjigе" Nаciоnаlnе аliјаnskе zа lоkаlni еkоnоmski rаzvој (NАLЕD) u kојој su prеpоrukе zа pојеdnоstаvlјеnjе birоkrаtiје u pоslоvаnju.

Kаkо је оbјаsniо, vеć је smаnjеn brој prоcеdurа nеоphоdnih zа dоbiјаnjе priklјučkа zа еlеktričnu еnеrgiјu sа pеt nа tri i u plаnu је dа ih budе јоš mаnjе.

 Nаlеd - Sivа knjigа

 • Rаdi sе i nа tоmе dа sе dоzvоlа zа priklјučаk zа еlеktričnu еnеrgiјu dоbiје u rоku kојi је krаći nеgо sаdа zа 10 dо 15 dаnа. Blizu smо i rеšеnjа zа prоblеm kојi sе оdnоsi nа mеđusоbnе оdnоsе kоmunаlnih prеduzеćа u pоstupku dоbiјаnjа tе dоzvоlе", kаzао је Аntić.

Оn је istаkао i dа trоškоvi zа priklјučеnjе mоgu dа budu niži i trаnspаrеntniје prikаzаni, kаkо bi sе vidеlо kојi su trоškоvi nеpоtrеbni, а kојi su nеоprаvdаnо visоki. Тržištе еlеktričnе еnеrgiје u Srbiјi, kаkо је dоdао, nе pоstојi, јеr је cеnа struје rеgulisаnа i nižа оd tržišnе, čimе su zаdоvоlјni grаđаni, аli nе i ministаr finаnsiја.

Аntić је kаzао dа sе rаdi nа mоdеrnizаciјi prеnоsnе i distributivnе mrеžе i dа sе trеnutnо višе оd 100 mеgаvаtа struје dоbiја iz оbnоvlјih izvоrа, а dа su u izgrаdnji tri vеtrоpаrkа snаgе 300 mеgаvаtа.

 Nаlеd - Sivа knjigа

Činjеnicа dа dаnаs imаmо stаbilnо snаbdеvаnjе еnеrgеntimа, dа sе u Srbiјi rаdе mоdеrnе prеnоsnе mrеžе, unаprеđuје distributivnа mrеžа, grаdi 1.000 mеgаvаtа i nоvi gаsоvоdi, gоvоri dа imаmо nоvе rеzultаtе, rеkао је ministаr rudаrstvа i еnеrgеtikе Аlеksаndаr Аntić.

23.01.2018.

Puštena u rad dva obnovljena agregata u HE ''Zvornik''

U hidroelekrani ''Zvornik'' danas su puštena u rad dva revitalizovana agregata, čime je snaga tog postrojenja povećana za skoro 15 megavata.

Projekat obnavljanja agregata finansiran je kreditom nemačke Razvojne banke KfW, vrednost investicije je 70 miliona evra, dok je glavni izvođač radova nemačka kompanija ''Voith Hydro''.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, koji je prisustvovao puštanju u rad modernizovanih agregata A1 i A2, rekao je da se takvim projektima povećava snaga Elektroprivrede Srbije, te da će HE ''Zvornik'', kako kaže, raditi u punom sjaju narednih 40 godina.

 Puštena u rad dva obnovljena agregata u HE ''Zvornik''

 • Borimo se za svaki megavat, a EPS je sa 1,5 milijardi evra tekućih investicija lideru ovom delu Balkana, što je značajno ne samo za Elektroprivredu, već za ukupnu srpsku ekonomiju'', istakao je ministar.

On je dodao je Srbija u velikom investicionom ciklusu i da će biti nastavljena modernizacija energetskog sektora.

 • Naši planovi su ambiciozni. U Đerdapu počinjemo revitalizaciju petog agregata, nastavljamo radove u HE ''Zvornik'' i ''Bajina bašta'', a imamo niz planova za moravske i ibarske hidroelektrane'', rekao je Antić.

V.d. direktora EPS-a Milorad Grčić izjavio je da je obaveza tog preduzeća da se sačuva, unapredi, izgradi i modernizuje Elektroprivreda kako bi se Srbija približila propisima EU, ali i stabilizovala proizvodnju električne energije i ''bila mirna u narednim decenijama''.

 Puštena u rad dva obnovljena agregata u HE ''Zvornik''

 • Ovo je značajan dan za našu Elektroprivredu jer se u Srbiji električna energija u najvećoj meri dobija iz termo-sektora, iako je proizvodnja iz hidrosektora znatno isplativija i predstavlja zelenu energiju'', ukazao je Grčić.

On je dodao da je do sada proizvodni kapacitet HE ''Zvornik'' po agregatu uvećan za 15 odsto i da je planirano da se do kraja 2019. godine završi modernizacija sva četiri agregata čime će njihova ukupna snaga biti povećana za 30 odsto.

Direktor Borda direktora ''Voith Hydro'' Leopold Heninger istakao je da je za tu kompaniju ovaj ugovor u ovom regionu koji im daje priliku da pokažu svoj rad i stručnu spremnost.

 Puštena u rad dva obnovljena agregata u HE ''Zvornik''

 • Ovo je srpski, ali i evropski projekat koji finansira KfW. Zahvaljujem se našim lokalnim kompanijama koje su nam bile partneri u ovom projektu, a to su Elektromontaža, ELNOS, Institut ''Mihailo Pupin'' i Institut ''Nikola Tesla'' i mnogi drugi'', rekao je Heninger.

Ambasador Nemačke u Srbiji Aleks Ditman naglasio je da energetski sektor u Srbiji ima važnu ulogu u srpsko-nemačkoj ekonomskoj saradnji i podsetio da Nemačka sarađuje sa EPS-om još od 2000. godine.

 Puštena u rad dva obnovljena agregata u HE ''Zvornik''

 • Od ukupno 1,8 milijardi evra koje je Nemačka od 2000. uložila u srpsku privredu, dve trećine investicije bile su u energetskom sektoru. Naš zajednički angažman u oblasti energije doprinos je putu Srbije ka EU što je kancelarka Angela Merkel ponovila prošlog vikenda u Sofiji'', naveo je Ditman.

Revitalizovani agregati A1 i A2 su još prvog dana probnog rada, 12. decembra prošle godine, proizveli su 2.619 megavat-sati oborivši istorijski rekord u proizvodnji hidroelektrane koja je puštena u rad pre 63 godine.

Obnavljanje trećeg agregata počelo je 10. januara ove godine, a očekuje se da će ukupna proizvodnja električne energije nakon završene modernizacije HE ''Zvornik'' na godišnjem nivou iznositi oko 70 miliona kilovat-sati.

18.01.2018.

Francuske firme zainteresovane za srpsku energetiku

Francuska preduzeća žele da učestvuju u mnogim energetskim projektima u Srbiji, kazali su danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i ambasador Francuske Frederik Mondoloni, nakon potpisivanja izjave o namerama o saradnji dve zemlje u toj oblasti.

Antić je posle sastanka sa Mondolonijem u Ministarstvu energetike rekao da su politički odnosi dve zemlje na visokom nivou i da taj trend treba iskoristiti za jačanje ekonomske saradnje.

Podsetio je da Srbija i Francuska u oblasti energetike već imaju visoko razvijene odnose praćene saradnjom Kompanija, odnosno velikim učešćem francuskih kompanija u značajnim projektima u Srbiji.

 Francuske firme zainteresovane za srpsku energetiku

 • Upravo zato smo danas potpisali izjave o namerama za saradnju između dve vlade, pre svega, u oblasti energetike", kazao je Antić.

Predviđena je saradnja u realizaciji projekata u oblasti obnovljivih izvora energije koji su usmereni, pre svega, ka energetskoj efikasnosti i unapređenju naših distributivnih mreža, uštede, energetske efikansnosti i slično.

 • Ideja je da ova izjava o namerama bude podsticaj našim energetskim kompanijama da sarađuju uoči očekivanog susreta predsednika Srbije i Francuske tokom 2018. godine. Da se pripremi nekoliko projekata koji bi bili promovisani tokom tog susreta Vučića i Makrona", izjavio je Antić.

On dodaje da bi u toku februara trebalo da dođe i visoka delegacija velike francuske energetske kompanije EDF u Beograd.

 • U toj saradnji imamo velike šanse koje će Srbija pokušati da iskoristi na najbolji način. Jer, upravo te francuske kompanije predstavljaju lidere u svojim oblastima i mogućnost da sa njima sarađujemo na velikim projektima i unapredimo distributivnu mrežu električne energije je prilika koju ne bi trebalo da propustimo i uveren sam da nećemo", naglasio je Antić.

Podsetio je da su francuske kompanije već dugo prisutne u srpskoj energetici, na primer Šnajder elektrik, koji je u proteklih 15 godina postao na neki način i srpska kompanija sa razvojnim centrom u Novom Sadu, gde se u kooperaciji proizvode softveri za pametne mreže, koji se već nekoliko godina proglašavaju za najbolje u svetu.

Zatim, tu je i velika francuska enegetska kompanija EDF, koja je konsultant u različitim projektima EPS-a, Almstom i mnoge druge.

 Francuske firme zainteresovane za srpsku energetiku

 • Postoji potreba da jačamo tu saradnju i to će biti politika dve vlade u narednom periodu", poručio je Antić.

Mondoloni je rekao da je Srbija najvažniji partner Francuske na Zapadnom Balkanu i da saradnju žele da dodatno razvijaju sa našom zemljom i u oblasti energetike.

Napomenuo je da se 80 odsto ekonomske razmene Francuske sa regionom Zapadnog Balkana realizuje upravo sa Srbijom.

 • Francuska smatra Srbiju glavnim partnerom na Zapadnom Balkanu i u tom smislu želimo da razvijamo odnose u svim oblastima - političke, ekonomske, kulturne i takođe odnose između naših državljana. Mi imamo mnoge projekte u Srbiji i zaista želimo da pomognemo Srbji na njenom putu ka EU", kazao je Mondoloni.

Ambasador Francuske je naglasio da su u oblasti energetike prisutna francuska preduzeća u Srbiji, kao i da izjava o namerama daje okvir i impuls za unapređenje saradnje u oblasti energetske efikasnosti.

Prema njegovim rečima, energetska efikasnost je važna oblast u okviru zaštite životne sredine, čemu Francuska pridaje veliki značaj.

 • Sektor energetike je sektor budućnosti", naglasio je Mondoloni i dodao da Francuska ima dobru saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike Srbije.

15.01.2018.

Predlozi dva pravilnika

Na osnovu člana 58. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS", broj 101/2015) Ministarstvo rudarstva i energetike je pripremilo Predlog Pravilnika o sadržini elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa i uslovima i načinu vršenja tehničke kontrole istog elaborata.

Ovim Pravilnikom bliže se određuje sadržina elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa kao i uslovi i način vršenja tehničke kontrole istog elaborata.

Rok za davanje eventualnih primedbi je 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva.

Predlog pravilnika možete preuzeti OVDE.

Na osnovu člana 51. stav 7. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15), Ministarstvo rudarstva i energetike je pripremilo Predlog Pravilnika o o uslovima, kriterijumima, sadržaju i načinu razvrstavanja petrogeotermalnih resursa i načinu prikazivanja istih u elaboratu.

Ovim pravilnikom se propisuju uslovi, kriterijumi, sadržaj i način razvrstavanja petrogeotermalnih resursa kao vrste geotermalnih resursa, i način prikazivanja istih u elaboratu.

Rok za davanje eventualnih primedbi je 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva.

Predlog pravilnika možete preuzeti OVDE.

02.01.2018.

Antić: u poseti TENT-u i Kolubari - 2018. biće bolja od prethodne

Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić izrazio je uverenje da će 2018, kada je reč o proizvodnji električne energije, biti bolja od prethodne, te da su namere da se za nekoliko procenata uveća proizvodnja električne energije i time da doprinos rastu BDP-a, ali i rastu čitave ekonomije.

Antić je, nakon obilaska Železničkog transporta - ogranak TENT-a i Rudarskog basena Kolubara, kazao da je ponosan na rezultate koje je EPS ostvario u 2017, koja je bila izuzetno teška za to preduzeće, uzimajući u obzir sve muke kroz koje su prošli početkom godine.

 Antić: u poseti TENT-u i Kolubari - 2018. biće bolja od prethodne

 • Hidrologija je u 2017. bila izuetno loša, ali smo s ogromnom energijom i posvećenošću posebno u termo-sektoru, to uspeli da nadoknadimo i obezbedimo svu neophodnu količinu za srpsku privredu i građane. U Kolubari i na kopu Drmno u Kostolcu je u 2017. proizvedeno nešto više od 39 miliona tona uglja, što je za 4 odsto više nego 2016. To je drugi najbolji rezultat u istoriji EPS“, istakao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

On je ukazao da je to omogućilo da ukupan energetski sistem bude stabilan, i učinilo da možemo da konstatujemo da smo ovu godinu uspešno završili.

Zahvalio se, s tim u vezi, predstavnicima sindikata koji su, kako je rekao, u kompleksnim uslovima davali podršku da se ostvare odlični rezultati, te su u trouglu vlade, menadžmenta EPS i uz podršku sindikata, realizovani svi ciljevi.

 • U 2018. ulazimo sa daleko boljim performansama nego prošle godine. Deponije uglja na svim termoelektranama su nam jako dobre. Imamo 1,6 miliona tona uglja na deponijama na svim elektranama, na TENT-u oko milion tona. Na akumulacijama imamo oko 550 GWh kao rezervu i spremnost da regujemo u svakoj situaciji. Imamo dobru hidrologiju i proizvodnja u hidrosektoru je jako dobra u đerdapskim i drinsko-limskim elektranama, kao i svim ostalim širom Srbije“, objasnio je Antić.

Prema njegovim rečima, to omogućava da sa puno optimizma EPS i Ministarstvo gledaju na planove za 2018.godinu, planiraju sve remonte u termosektoru i na ugljenim kopovima i potpuno stabiluzuju sve resurse u okviru EPS. Istakao je da se planiraju ozbiljne investicije, kao i da se nastave one koje su u toku.

S tim u vezi, podsetio je na kop Radljevo, koji je, kako je kazao veoma značajan.

 Antić: u poseti TENT-u i Kolubari - 2018. biće bolja od prethodne

 • Ova godina donosi prve kapitalne investicije za otvaranje tog kopa. Samo na kupovinu opreme planiramo da uložimo oko 100 miliona evra. Taj kop treba da omogući ukupnu durogočnu stabilnost proizvodnje uglja u Kolubari," kazao je on.

Paralelno sa tim, kako je dodao, nastavljaju se procesi koji treba da omoguće da blokovi nastave da rade. Najviši standardi u oblasti zaštite životne sredine, jedan su od prioriteta i vlade i EPS-a, dodaje ministar.

 • Odsumporavanje, denitrifikacija na svim blokovima, to je nešto što ćemo realizovati u narednih nekoliko godina i time omogućiti novi životni vek za sve ključne blokove“, najavio je Antić.

Ukazao je da su planirani unapređenje železničkog transporta u okviru TENT-a, ali i kapitalne stvari od značaja za celu Srbiju, ukazujući na potpunu rehabilitaciju blokova A1 i A2 u TENT-u i izgradnju novih postrojenja.

 Antić: u poseti TENT-u i Kolubari - 2018. biće bolja od prethodne

 • Direktor EPS-a i ja imamo plan. To je pre svega izgradnja nove termoelektrane Kolubara B i ubrzano radimo na pripremi kompletne dokumentacije koja treba da dokaže opravdanost projekta. Razvijamo projekte koji su budućnost Srbije i EPS-a, a to je više projekata iz obnovljivih izvora. Potpistali smo sve ugovore u vezi sa finansiranjem prvog vetroparka koji će EPS raditi, a reč je o Kostolcu i 66 MWh iz energije vetra“, ukazao je on.

01.01.2018.

Antić: Energetski sistem stabilan, obezbeđene
zalihe energenata

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić posetio je Elektromreže Srbije i izjavio da je energetski sistem Srbije stabilan, da su obezbeđene zalihe svih energenata i da je novogodišnja noć protekla bez i jednog problema.

Antić je, zajedno sa direktorkom EMS-a Jelenom Matejić, obišao zaposlene u Nacionalnom dispečerskom centru EMS-a, gde je u kontrolnoj sobi proverio stanje celokupnog energetskog sistema Srbije.

 • Nije bilo nikakvih problema, niti u prenosu niti u distribuciji, kao ni u radu toplana u Beogradu i širom Srbije. Nije zabeležen nijedan problem, tako da sam izuzetno zadovoljan", rekao je Antić.

Ministar je kazao da imamo potpuno stabilnu situaciju, proizvodnju, prenos i distribuciju struje i da sve toplane rade u punom kapacitetu.

 • Sistem je potpuno utegnut i ne treba očekivati bilo kakve probleme. Imamo zalihe svih energenata i izuzetno sam zadovoljan kako su energetske kompanije pripremljene za praznike i zimu", naglasio je Antić.

On je građanima Srbije poželeo srećnu Novu godinu - puno sreće, zdravlja i porodičnu sreću.

 • Nadam se da ćemo svi zajedno biti uspešni, da će Srbija biti uspešna i da ćemo svi dobro živeti u 2018. godini. Verujem da za Srbiju dolaze dobra vremena", rekao je ministar

On je, kako kaže, u ime svih građana Srbije zahvalio zaposlenima u enegetskim kompanijama.

 • Treba da imamo poštovanje prema ovim ljudima koji rade 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Samo u onim kompanijama koje se bave proizvodnjom uglja i električne energije, prenosom i distribucijom struje 31. decembra i danas radi oko 12.000 ljudi. Veliko im hvala što je naš ukupan energetski sistem stabilan, ako tome dodamo toplane širom Srbije, Srbijagas i distributere gasa - više od 20.000 ljudi će raditi tokom ova dva dana, kako bismo mi imali stabilno snabdevanje energentima i kako bi naši domovi bili topli, da bi sa porodicama uživali u praznicima", naglasio je ministar rudarstva i energetike.

Antić je dodao da oni svoj posao rade na izuzetno profesinalan način. Dispečer i rukovodilac smene, Danilo Tomić je rekao da je protekla noć bila savršeno stabilna i da nije bilo nikakvih problema na prenosnoj mreži.

 • Visokonaponska mreža je bila stabilna, sve je kako smo i planirali - da svi potrošači imaju napajanje. Odavde možemo da vidimo kompletan prenosni elektroenergetski sistem Srbije. Kada se sve uradi na vreme - sve i bude u redu. Na vreme smo planirali i uradili remonte i završene su planirane investicije, koje su urađene na pravim mestima u pravo vreme", rekao je on.

Direktorka EMS-a Jelena Matejić je rekla da je prošla godina bila radna i uspešna i da u 2018. zbog toga može da poruči građanima Srbije da će EMS nastaviti da brine o njima i da mogu da računaju na stabilan prenos struje.

 • U ime EMS-a želim građanima zdravlja, sreće, mira i uspeha", poručila je Matejić.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19