Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » Novembar 2014.

Arhiva

Aktuelnosti

Novembar 2014.

24.11.2014.

Libеrаlizаciја tržištа gаsа

S оbzirоm nа činjеnicu dа, оd 1. јаnuаrа 2015. gоdinе, shоdnо оdrеdbаmа Zаkоnа о еnеrgеtici, prаvо nа јаvnо snаbdеvаnjе prirоdnоm gаsоm imајu sаmо dоmаćinstvа i mаli kupci prirоdnоg gаsа, Мinistаrstvо rudаrstvа i еnеrgеtikе i Privrеdnа kоmоrа Srbiје u sаrаdnji sа rеgiоnаlnim privrеdnim kоmоrаmа оrgаnizuјu skupоvе nа tеmu „Libеrаlizаciја tržištа prirоdnоg gаsа“, а u cilјu infоrmisаnjа kupаcа prirоdnоg gаsа о mоgućnоstimа dаlјеg snаbdеvаnjа.

Krоz izlаgаnjа prеdstаvnikа Мinistаrstvа rudаrstvа i еnеrgеtikе, Аgеnciје zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srbiје, Јаvnоg prеduzеćа „Srbiјаgаs“ Nоvi Sаd i drugih јаvnih snаbdеvаčа, prisutni ćе sе upоznаti sа prаvnim оkvirоm zа funkciоnisаnjе tržištа, оbаvеzаmа оpеrаtоrа trаnspоrtnоg i distributivnоg sistеmа, оbаvеzаmа snаbdеvаčа i јаvnih snаbdеvаčа prirоdnоg gаsа, kао i оbаvеzаmа kupаcа prirоdnоg gаsа nа slоbоdnоm tržištu.

Sа nоvinаmа kоје dоnоsi оtvаrаnjе tržištа prirоdnоg gаsа vеć su upоznаti pоtrоšаči u Nišu i Subоtici, а tоkоm nаrеdnе dvе nеdеlје skupоvi nа оvu tеmu bićе оdržаni i u Krаguјеvcu, Pаnčеvu, Nоvоm Sаdu i Bеоgrаdu.

Službа zа infоrmisаnjе

16.11.2014.

Saopštenje

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić obišao je sa kineskom delegacijom most Zemun-Borča i najavio da će most preko Dunava biti završen do sredine decembra.

- U ovaj most utkano je prijatelјstvo Kine i Srbije a most Zemun - Borča predstavlјa odskočnu dasku za ostale zajedničke aktivnosti dve zemlјe u infrastrukturi, energetici i ostalim oblastima - rekao je Antić.

Ministar energetike, koji je i nacionalni koordinator Srbije za saradnju sa Kinom, zahvalio je kineskim i srpskim radnicima i izvođačima radova na posvećenosti sa kojom su gradili most, podsetivši da domaće kompanije izvode oko 45 odsto radova na mostu Zemun-Borča.

- Most će biti završen do održavanja samita Kine sa 16 zemlјa centralne i istočne Evrope u Beogradu, sredinom decembra u Beogradu, napomenuo je Antić i istakao da je to izuzetno važan događaj za Srbiju, kao i da naša zemlјa ima velika očekivanja od tog skupa, kada je reč o jačanju partnerskih odnosa Srbije sa Kinom i sa zemlјama regiona.

Na tom samitu će se razmatrati jačanje realizacije regionalnih projekata u saradnji sa Kinom, kao što je modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, kazao je Antić i naglasio da je cilј da se ta pruga uvede u multimodalni koridor, koji bi od Kine, preko grčke luke Pirej išao kroz Srbiju, prema zapadnoj Evropi.

Zamenik ministra spolјnih poslova Kine i generalni sekretar Sekretarijata za saradnju Kine sa 16 zemalјa centralne i istočne Evrope Vang Čao, koji je sa Antićem i ambasadorom Kine u Srbiji Li Mancangom obišao most u Zemunu, najavio je da je Kina spremna da pojača saradnju i broj zajednički realizovanih infrastrukturnih projekata sa Srbijom.

Vang je ukazao da je most Zemun -Borča primer dobre saradnje dve zemlјe.

- To je prvi i veliki proboj u saradnji u oblasti infrastukture između Srbije i Kine, kazao je on i dodao da to u potpunosti pokazuje da dve zemlјe uspešno sarađuju u svim oblastima.

Putevi i infrastrukturni projekti su neophodni za razvoj jedne zemlјe, istakao je on i doda da će taj most dobar biti primer za našu buduću saradnju.

15.11.2014.

Ministar energetike Aleksandar Antić pustio je u Kladovu u rad najveću solarnu elektranu u Srbiji, u koju je domaći investitor uložio tri
miliona evra

Antić je istakao da je Kladovo, posle najveće Hidroelektrane Đerdap, dobilo i najveću solarnu elektranu u Srbiji, čime ta opština postaje veliki proizvođač električne energije.

  • Ovo je veliki dan za Kladovo, investitora Solaris enerdži, kao i za celu Srbiju i ukupan energetski sistem zemlјe - rekao je Antić i najavio da će država i dalјe podržavati ulaganja u obnovlјive izvore energije.

 Ministar energetike Aleksandar Antić pustio je u Kladovu u rad najveću solarnu elektranu u Srbiji”

On je podsetio da Srbija sada proizvodi 21 odsto struje iz obnovlјivih izvora energije, a da ćemo do 2020. godine morati da dobijamo 27 odsto zelene energije od ukupne potrošnje struje. Ovakvi projekti su značajni za dostizanje tog cilјa, rekao je ministar i dodao da su obnovlјivi izvori energije budućnost i da će biti jedan od prioriteta resornog ministarstva i Vlade Srbije.

Solarna elekrana u selu Velesnica u opštini Kladovo, smeštena je na 4, 5 hektara zemjišta, a ukupna površina solarnih panela je 13. 600 metara kvadratnih.

Ukupna snaga elektrane je dva megavata, a u rad je pušten drugi blok elektrane, dok investitori najavlјuju da će graditi još dva bloka te elektrane, u koju će uložiti dodatnih tri miliona evra.

12.11.2014.

Javni konkurs za popunjavanje položaja

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14), člana 17. stav 2, a u vezi sa članom 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst, 109/09), Služba za upravlјanje kadrovima oglašava


JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjavaju položaji:

Ministarstvo rudarstva i energetike

Položaji koji se popunjavaju:

1. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za geologiju i rudarstvo  - položaj u trećoj grupi

2. Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravlјanje projektima – položaj u trećoj grupi

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19