Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Korišćenje podataka i dokumentacije

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Ustupa na korišćenje podatke i dokumentaciju osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja

Kratak opis usluge: Ministarstvo rudarstva i energetike rukovodi Fondom geološke dokumentacije koji sadrži preko 6000 naslova (elaborata i izveštaja o geološkim istraživanja) i oko 21.000 odštampanih geoloških karata opšte i specijalne namene. Za korišćenje geološke dokumentacije naplaćuje se naknada u iznosu od 5% od vrednosti istraživanja.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu:sva pravna i fizička lica koja su za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja, platila naknadu za korišćenje iste i koja su sa Ministarstvom sklopili ugovor o uslovima i načinu korišćenja dokumentacije.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva za korišćenje geološke dokumntacije nadležnom organu.

Rok za pružanje usluge

: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 157. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015), i Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 30/14).

Obrazac za podnošenje Zahteva za korišćenje geološke dokimentacije možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 21)

Obrazac za podnošenje Zahteva za korišćenje geoloških karata možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 22)

Lice koje koristi Geološku dokumentaciju za potrebe drugog lica odnosno subjekta, dužno je da uz zahtev priloži njegovo overeno ovlašćenje.

O korišćenju Geološke dokumentacije podnosilac zahteva i Ministarstvo zaklјučuju ugovor koji naročito sadrži naziv Geološke dokumentacije, iznos naknade i način korišćenja te dokumentacije.

Uplatom naknade podnosilac stiče pravo korišćenja Geološke dokumentacije, koja je predmet ugovora.

Navedeni zahtev se može podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul. Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Nečelnika Odelјenja za geološka istraživanja i rudarstvo Velizara Nikolića (velizar.nikolic@mre.gov.rs)

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19