Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Mišljenja - Zakon

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Daje mišlјenja povodom primene odredbi Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Kratak opis usluge: Prema članu 80. Zakona o državnoj upravi, organi državne uprave dužni su da daju mišlјenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu:Fizička ili pravna lica

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: 30 dana. Stvarni rok je 7 – 15 dana.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010)

Zahtev za davanje mišlјenja na primenu odredbi Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima mogu podneti svi zainteresovani subjekti, fizička i pravna lica.

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtev se može podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul. Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od šefa odseka za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva Milice Zorić (milica.zoric@mre.gov.rs)

Mišlјenja organa državne uprave nisu obavezujuća.

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19