Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Odobrenje za puštanje u probni rad

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje/ukida/odobrenje za puštanje u probni rad rudarskog objekta

Kratak opis usluge: Ako se radi utvrđivanja podobnosti za upotrebu rudarskog objekta, koji je izgrađen prema projektnoj dokumentaciji za koju je pribavlјeno odobrenje za izvođenje rudarskih radova i/ili za izgradnju rudarskih objekata od strane Ministarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, mora vršiti prethodna provera instalacija, uređaja i postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, kao i druga ispitivanja ili kada je to predviđeno rudarskim projektom, može se odobriti puštanje objekta u probni rad.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu:Nosilac odobrenja za eksploataciju i/ili eksploatacionog polјa.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 112. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Zahtev za izdavanje odobrenja za puštanje u probni rad podnosi nosilac eksploatacije na osnovu odobrenja za eksploataciju.

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenja za puštanje u probni rad rudarskog objekta možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 16)

Uz zahtev se podnosi:

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul. Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdelјan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

O zahtevu odlučuje organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polјe. Rešenjem o odobrenju za puštanje objekta u probni rad utvrđuje se početak i trajanje probnog rada, koji ne može biti duži od 6 meseci.

PRAVNO SREDSTVO: Rešenje Ministarstva o odobrenju za puštanje objekta u probni rad je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Pre puštanja objekta u probni rad, nosilac eksploatacije i/ili odobrenja za eksploataciono polјe je dužan da obavesti nadležnog rudarskog inspektora o početku probnog rada i da obrazuje stručnu komisiju koja će pratiti rezultat tog rada. Po završetku probnog rada, nosilac eksploatacije i/ili odobrenja za eksploataciono polјe je dužan da zatraži tehnički pregled objekta i da stavi na uvid dokumentaciju o rezultatima probnog rada.

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19