Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Potvrda o garanciji porekla MS

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje se potvrda o garanciji porekla mineralne sirovine-resursa

Kratak opis usluge: Ova usluga se pruža na osnovu člana 82. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015)

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu:Pravna lica koja imaju validna odobrenja izdata od strane Ministarstva.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: 30 dana. Stvarni rok je 7 – 15 dana.

Uz zahtev za izdavanje potvrde o garanciji porekla dostavlјa se podatak o: nosiocu eksploatacije, vrsti, količini i planiranoj upotrebi mineralne sirovine koja je predmet prometa.

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja izdavanje potvrde o garanciji porekla možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 23)

Navedeni zahtev se može podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul. Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva Milice Zorić (marija.markovic@mrе.gov.rs)

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19