ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА И СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ОБЈЕКТУ ОД 30 kW ДО 500 kW 
редни број датум подношења захтева предмет захтева подносилац захтева  број захтева захтевана инсталисана снага електране за  "квоту" (kW)  инсталисана снага електране која је ушла у "квоту"(kW) "квота" (kW) начин решавања веза са привременим статусом повлашћеног произвођача
1 27. децембар 2011 статус ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ЕНТЕЛ а.д., Београд 312-01-00998/2011-10  120 120 120 позитивно -
2 15. јун 2012 привремени статус пов.прои. Институт МИХАЈЛО ПУПИН д.о.о., Београд  312-01-00648/2012-10  50 50 170 позитивно -
3 04. фебруар 2013 статус ЕЛЕКТРОВАТ доо, Београд  312-01-00524/2013-04  50 50 220.16 позитивно -
4 05. фебруар 2013 статус DOMIT DOO LEBANE 312-01-00234/2013-04 180 0 220.16 негативно -
5 08. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. SUNČANA PADINA DOO UŽICE 312-01-00523/2013-04 160 0 220.16 негативно -
6 12. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. GRK SOLAR PROKUPLJE 312-01-00304/2013-04 200 0 220.16 негативно -
7 12. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. ELEKTRO ĐORĐEVIĆ PROKUPLJE 312-01-00305/2013-04 50 50 270 позитивно -
8 13. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. MLEKARA GLOŽANE DOO GLOŽANE 312-01-00314/2013-04 418.6 419 688.76 позитивно -          
9 13. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. Т&N FAMILY DOO BEOGRAD 312-01-00320/2013-04 440 440 1128.76 позитивно -          
10 18. фебруар 2013  статус  ANITEX SPR BOSILEGRAD 312-01-00522/2013-04 40 40 1169.08 позитивно -          
11 27. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. ALPEEX ENERGY DOO 312-01-00415/2013-04 495.88 496 1664.96 позитивно -          
12 28. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00434/2013-04 95 95 1760 позитивно -          
13 28. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00435/2013-04 95 95 1855.04 позитивно -          
14 28. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00436/2013-04 95.04 95 1950.08 позитивно -          
15 28. фебруар 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00437/2013-04 101 0 1950.08 негативно -          
16 07. март 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00494/2013-04 95 0 1950.08 негативно -          
17 07. март 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00495/2013-04 95.04 0 1950.08 негативно -          
18 07. март 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00496/2013-04 95 0 1950.08 негативно -          
19 07. март 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00497/2013-04 95 0 1950.08 негативно -          
20 07. март 2013 привремени статус пов.прои. NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00498/2013-04 100.8 0 1950.08 негативно -          
21 02. април 2013 привремени статус пов.прои. BAU ENERGY  312-01-00779/2013-04 300 50 2000 позитивно -          
22 12. април 2013 привремени статус пов.прои. LIN SOLARIA DOO 312-01-01411/2013-04 100 0   негативно -          
23 12. април 2013 привремени статус пов.прои. SUNEL SISTEM 312-01-01412/2013-04 100 0   негативно -          
24 12. април 2013 привремени статус пов.прои. AD INB BAJMOK 312-01-01419/2013-04 76 0   негативно -          
25 25. април 2013 статус  SECCOM 312-01-01534/2013-04 500 0   негативно -          
26 15. мај 2013 привремени статус пов.прои. NIK INŽENJERING 312-01-01606/2013-04 392 0   негативно -          
27 21. мај 2013 привремени статус пов.прои. SIGIT KRAGUJEVAC 312-01-01682/2013-04 364 0   негативно -          
28 29. мај 2013 привремени статус пов.прои. PRINSEKO 312-01-01772/2013-04 200 0   негативно -          
29 10. јун 2013 привремени статус пов.прои. GORENJE SOLAR 312-01-01867/2013-04 223 0   негативно -          
30 27. септембар 2013 привремени статус пов.прои. SECCOM 312-01-03037/2013-04 500 0   негативно -          
31 10. октобар 2013 привремени статус пов.прои. SOLAGO 312-01-03152/2013-04 250 0   негативно -          
32 05. новембар 2013  статус  MIHAJLO PUPIN 312-01-02288/2013-04 50 0   позитивно на основу привремног статуса          
33 03. јануар 2014 привремени статус пов.прои. NIK INŽENJERING 312-01-00003/2014-04 392 0   негативно -          
34 08. јануар 2014 привремени статус пов.прои. SUN ENERGO 312-01-00027/2014-04 50 0   негативно -          
35 08. јануар 2014 привремени статус пов.прои. HELIOS ENERGO DOO 312-01-00028/2014-04 50 0   негативно -          
36 14. јануар 2014 привремени статус пов.прои. REMONT DOO 312-01-00083/2014-04 137 0   негативно -          
37 14. јануар 2014 привремени статус пов.прои. WINNERRS RENTERIER 312-01-00084/2014-04 150 0   негативно -          
38 28. јануар 2014 привремени статус пов.прои. FMT 312-01-00267/2014-04 492 0   негативно -          
39 07. фебруар 2014 привремени статус пов.прои. ACVT  312-01-00517/2014-04 247 0   негативно -          
40 28. фебруар 2014 привремени статус пов.прои. SASA LAPCEVIC PR 312-01-00904/2014-04 63 0   негативно -          
41 10. март 2014 привремени статус пов.прои. MN LOZNICA 312-01-01006/2014-04 100 0   негативно -          
42 28. март 2014 привремени статус пов.прои. ANDREJIC 312-01-01181/2014-04 80 0   негативно -          
45 28. март 2014 привремени статус пов.прои. ANDREJIC 312-01-00164/2014-06 80 0   негативно -          
43 14. април 2014  статус  HIDRO ENERGY DOO MIONICA 312-01-01304/2014-04 50 0   негативно -          
44 29. април 2014  статус  ЕLEKTRO ĐORĐEVIC 312-01-01379/2014-06 50 0   позитивно на основу привремног статуса          
46 09. јун 2014 статус Т&N FAMILY DOO BEOGRAD 312-01-00238/2014-06 440 0   позитивно на основу привремног статуса          
47 16. јун 2014 статус NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-00278/2014-06 95 0   позитивно на основу привремног статуса          
48 23. јул 2014 привремени статус пов.прои. LIN SOLARIA DOO 312-01-00530/2014-06 100 0   негативно -          
49 19. септембар 2014 статус BAU ENERGY  312-01-00888/2014-06 50 0   позитивно на основу привремног статуса          
50 20. октобар 2014 статус NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-01075/2014-06 95 0   позитивно на основу привремног статуса          
51 20. октобар 2014 статус NAVITAS SOLARIS DOO BAČEVO 312-01-01083/2014-06 95 0   позитивно на основу привремног статуса          
52 22. октобар 2014 привремени статус пов.прои. SASA LAPCEVIC PR 312-01-01100/2014-06 30 0   негативно -          
53 03. новембар 2014 статус PROGAS DOO 312-01-01149/2014-06 48 0   негативно -          
54 29. децембар 2014 привремени статус пов.прои. BRACA MITROVIC 312-01-01469/2014-06 50 0   негативно -          
55 29. децембар 2014 привремени статус пов.прои. HOLLIDAY 312-01-01470/2014-06 120 0   негативно -          
56 31. децембар 2014 привремени статус пов.прои. NIK INŽENJERING 312-01-01502/2014-06 392 0   негативно -          
57 27. фебруар 2015 привремени статус пов.прои. ANDREJIC 312-01-00235/2015-06 80 0   негативно -          
58 04. март 2015 привремени статус пов.прои. HOLLIDAY 312-01-01470/2014-06 120 0   негативно -          
59 16. март 2015 привремени статус.пов.прои. ENERGY SOLUTIONS NOVI BEOGRAD 312-01-00339/2015-06 450 0   негативно -          
60 25. април 2015 привремени статус.пов.прои. HOLLIDAY DOO ŠABAC 312-01-00511/2015-06 120 0   негативно -          
61 26. мај 2015 привремени статус.пов.прои. MILAN LINARIĆ PR PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ELECTRON ENERGY GOLUBINCI 312-01-00599/2015-06 60 0   негативно -          
62 11. јун 2015 привремени статус.пов.прои. ENERXIA d.o.o. Beograd-Palilula 312-01-00663/2015-06 40 0   негативно -          
63 24. јун 2015 привремени статус.пов.прои. DOO RASADNIK TINE VELIKI ŠILJEGOVAC 312-01-00738/2015-06 63 0   негативно -          
64 26. јун 2015 привремени статус.пов.прои. Privredno društvo MSE SUNCE d.o.o. Prokuplje 312-01-00745/2015-06 50 0   негативно -          
65 06. јул 2015 привремени статус.пов.прои. DPP MAK-LUKS DOO KNJAŽEVAC 312-01-00765/2015-06 100 0   негативно -          
66 06. јул 2015 привремени статус.пов.прои. ANDREJIC DOO 312-01-00767/2015-06 80 0   негативно -          
67 06. јул 2015 привремени статус.пов.прои. NENAD JOVANOVIĆ 312-01-00768/2015-06 63 0   негативно -          
68 08. јул 2015 привремени статус.пов.прои. GRK SOLAR PROKUPLJE 312-01-00797/2015-06 150 0   негативно -          
69 08. јул 2015 привремени статус.пов.прои. GRK SOLAR PROKUPLJE 312-01-00798/2015-06 60 0   негативно -          
70 08. јул 2015 привремени статус.пов.прои. DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "ANGELINA KOJIĆ" ZRENJANIN 312-01-00806/2015-06 57 0   негативно -          
71 17. јул 2015 привремени статус.пов.прои. DOO BORTRAVEL BOR 312-01-00845/2015-06 315 0   негативно -          
72 20. јул 2015 статус MLEKARA GLOŽANE DOO GLOŽANE 312-01-00847/2015-06 419     позитивно на основу привремног статуса          
73 09. септембар 2015 привремени статус.пов.прои. Gips-Trade doo 312-01-01045/2015-06 50 0   негативно -          
74 09. септембар 2015 привремени статус.пов.прои. УРБАН АРТ 312-01-01049/2015-06 40 0   негативно -          
75 09. септембар 2015 привремени статус.пов.прои. Дом ученика Ангелина Којић-Гина 312-01-01050/2015-06 57 0   негативно -          
76 09. септембар 2015 привремени статус.пов.прои. ELECTRON ENERGY 312-01-01054/2015-06 60 0   негативно -          
77 09. септембар 2015 привремени статус.пов.прои. Privredno društvo MSE SUNCE d.o.o. Prokuplje 312-01-01059/2015-06 50 0   негативно -          
78 10. септембар 2015 привремени статус.пов.прои. GOOD GREEN 312-01-01095/2015-06 60 0   негативно -
79 10. септембар 2015 привремени статус.пов.прои. NEW SUN ENERGY 312-01-01096/2015-06 52 0   негативно -          
80 28. септембар 2015 привремени статус.пов.прои. ANDREJIĆ 312-01-01163/2015-06 80 0   негативно -
81 12. октобар 2015 привремени статус.пов.прои. RASADNIK TINE 312-01-01211/2015-06 63 0   негативно -
82 12. октобар 2015 привремени статус.пов.прои. SOLAR LASTE 312-01-01214/2015-06 49,98 0   негативно -
83 12. октобар 2015 привремени статус.пов.прои. SOLAR LASTE 312-01-01215/2015-06 49,98 0   негативно -
84 09. децембар 2015 привремени статус.пов.прои. DOO RASADNIK TINE VELIKI ŠILJEGOVAC 312-01-01442/2015-06 63 0   негативно -
85 15. јануар 2016 привремени статус.пов.прои. ANDREJIĆ 312-01-00042/2016-06 80 0   негативно -
86 25. јануар 2016 привремени статус.пов.прои. DOO RASADNIK TINE VELIKI ŠILJEGOVAC 312-01-00072/2016-06 63 0   негативно -
87 28. јануар 2016 привремени статус.пов.прои. SOLAR LASTE 312-01-00091/2016-06 49,98 0   негативно -
88 28. јануар 2016 привремени статус.пов.прои. SOLAR LASTE 312-01-00092/2016-06 49,98 0   негативно -
89 10. мај 2016 привремени статус.пов.прои. DOO RASADNIK TINE VELIKI ŠILJEGOVAC 312-01-00673/2016-06 63 0   негативно -
90 02. јун 2016 привремени статус.пов.прои. MSE BIM TEX DOO 312-01-00769/2016-06 389 0   негативно -
Захтеви који се решавају по Уредби о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, број. 56/2016)   
91 16. јун 2016 привремени статус.пов.прои. GOOD GREEN 312-01-00823/2016-06 60 0   негативно -
92 16. јун 2016 привремени статус.пов.прои. NEW SUN ENERGY 312-01-00824/2016-06 52 0   негативно -
93 17. јун 2016 привремени статус пов.прои. DOO POBEDA PREDEJANE 312-01-00845/2016-06 214 0   негативно -
94 20. јун 2016 привремени статус.пов.прои. BSB PLAST 312-01-00853/2016-06 300 0   негативно -
95 20. јун 2016 привремени статус.пов.прои. MSE BIM TEX DOO 312-01-00854/2016-06 389 0   негативно -
96 22. јун 2016 привремени статус.пов.прои. ALK-NB Pester doo 312-01-00875/2016-06 50 0   негативно -
97 22. јун 2016 привремени статус.пов.прои. ALK-NB Pester doo 312-01-00876/2016-06 50 0   негативно -
98 22. јун 2016 привремени статус.пов.прои. ALK-NB Pester doo 312-01-00877/2016-06 50 0   негативно -
99 22. јун 2016 привремени статус.пов.прои. ALK-NB Pester doo 312-01-00878/2016-06 50 0   негативно -
100 22. јун 2016 привремени статус.пов.прои. ALK-NB Pester doo 312-01-00879/2016-06 50 0   негативно -
101 23. јун 2016 привремени статус.пов.прои. NEKTAR DOO VRANJE 312-01-00896/2016-06 123 0   негативно -
102 29. јул 2016 привремени статус.пов.прои. MILE LJUBIN DOO VELIKI ŠILJEGOVAC 312-01-01072/2016-06 63 0   негативно -
103 29. јул 2016 привремени статус.пов.прои. MILE LJUBIN DOO VELIKI ŠILJEGOVAC 312-01-01073/2016-06 63 0   негативно -
104 06. септембар 2016 привремени статус.пов.прои. Privredno društvo MSE SUNCE d.o.o. Prokuplje 312-01-01194/2016-06 50 0   негативно -
105 16. септембар 2016 привремени статус.пов.прои. DOO RASADNIK TINE VELIKI ŠILJEGOVAC 312-01-01233/2016-06 63 0   негативно -
106 23. новембар 2016 привремени статус.пов.прои. DOO RASADNIK TINE VELIKI ŠILJEGOVAC 312-01-01511/2016-06 63 0   негативно -
107 27. децембар 2016 привремени статус.пов.прои. SOCIETE GENERALE SRBIJA 312-01-01634/2016-06 56 0   негативно -
108 22. април 2019 привремени статус.пов.прои. COMMELA DOO 312-01-00361/2019-06 240 0   негативно -
109 19. мај 2020 привремени статус.пов.прои. UNIC IMPEX 312-01-00420/2020-06 30.24     негативно -