ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА И СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ЕЛЕКТРАНЕ НА ВЕТАР
редни број датум подношења захтева предмет захтева подносилац захтева  Назив електране број захтева захтевана инсталисана снага електране за  "квоту" ( МW)  инсталисана снага електране која је ушла у "квоту"(МW) "квота" (МW) начин решавања веза са привременим статусом повлашћеног произвођача
1 09. фебруар 2012  повлашћени статус HIDROWIND doo, Тутин Девреч 1 312-01-00150/2012-10 0.5 0.5 0.5 позитивно -
2 10. мај 2012 привремени статус пов.прои. WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 312-01-00501/2012-10 7.5 7.5 8 позитивно -
3 10. мај 2012 привремени статус пов.прои. WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 1 312-01-00498/2012-10 9.9 9.9 17.9 позитивно -
4 10. мај 2012 привремени статус пов.прои. WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 2А 312-01-00500/2012-10 9 9 26.9 позитивно -
5 10. мај 2012 привремени статус пов.прои. WP energy systems d.o.o., Београд НОВА ВРШКА ЧУКА 2Б 312-01-00499/2012-10 9 9 35.9 позитивно -
6 21. октобар 2013 привремени статус пов.прои. WIND PARK PLANDISTE DOO, Нови Београд ВЕ Пландиште 1 312-01-02465/2013-04 102 0 35.9 негативно -
7 03. децембар 2014 привремени статус пов.прои. ВЕТРОПАРК КУЛА ДОО, Београд Ветропарк Кула 312-01-01303/2014-06 9.9 9.9 10.4 позитивно -
8 15. децембар 2014 привремени статус пов.прои. ЕНЕРГОБАЛКАН ДОО, Београд Ветропарк La Piccolina 312-01-01377/2014-06 6.6 6.6 17 позитивно -
9 24. фебруар 2015 привремени статус пов.прои. ELECTRAWINDS-S DOO BEOGRAD, Београд ВЕ Алибунар 312-01-00225/2015-06 42 42 59 позитивно -
10 09. април 2015 привремени статус пов.прои. Electrawinds Mali WF d.o.o. Beograd-Novi Beograd ВЕ Малибунар 312-01-00442/2015-06 8 8 67 позитивно -
11 09. јун 2015 привремени статус пов.прои. WIND PARK PLANDISTE DOO, Нови Београд ВЕ Пландиште 1 312-01-00661/2015-06 102 102 169 позитивно -
12 01. јул 2015 привремени статус пов.прои. ELEKTRAWINDS K-WIND DOO Ветропарк Ковачица 312-01-00758/2015-06 104.5 104.5 273.5 позитивно -
13 01. јул 2015 привремени статус пов.прои. Ветроелектране Балкана доо, Београд Чибук 1 312-01-00759/2015-06 158.4 158.46 431.96 позитивно -
14 07. јул 2015 привремени статус пов.прои. MK-FINTEL WIND AD, Београд Рам 312-01-00794/2015-06 9 0 431.96 позитивно -
15 08. јул 2015 привремени статус пов.прои. MK-FINTEL WIND AD, Београд ВЕ Кошава 312-01-00795/2015-06 117 68.04 500 позитивно -
16 31. јул 2015 привремени статус пов.прои. VAT ENARGIJA DOO, Нови Сад ВЕ Никине воде 312-01-00887/2015-06 45 0   негативно -
17 04. август 2015 привремени статус пов.прои. IEL Wind Basaid Башаид 312-01-00892/2015-06 48 0   негативно -
18 07. септембар 2015 привремени статус пов.прои. Balkan Electric доо Алибунар 1 312-01-01011/2015-06 9 0   негативно -
19 22. септембар 2015 привремени статус пов.прои. WindVision Windfarm A, доо Алибунар 1 312-01-01133/2015-06 99 0   негативно -
20 22. септембар 2015 привремени статус пов.прои. WindVision Windfarm B, доо Алибунар 2 312-01-01134/2015-06 75 0   негативно -
21 11. децембар 2015 привремени статус пов.прои. IVICOM ENERGY DOO ŽAGUBICA КРИВАЧА 312-01-01453/2015-06 102.3 0   негативно -
22 23. август 2016 привремени статус пов.прои. FORESTPEAK-I DOO ZEMUN ВЕТРОПАРК КЛАДОВО 312-01-01174/2016-06 54 0   негативно -
23 23. септембар 2016  повлашћени статус ВЕТРОПАРК КУЛА ДОО, Београд Ветропарк Кула 312-01-01251/2016-06 9.9 0   позитивно  на основу привременог статуса
24 30. децембар 2016  повлашћени статус ЕНЕРГОБАЛКАН ДОО, Београд Ветропарк La Piccolina 312-01-01660/2016-06 6.6 0   позитивно  на основу привременог статуса
25 02. март 2018 привремени статус пов.прои. Energo-Dolov Jedan doo, Београд Долово 1 312-01-00162/2018-06 9.9 0   негативно -
26 20. август 2018 привремени статус пов.прои. WELLBURY- BELA ANTA DOO WELLBURY- BELA ANTA 312-01-00742/2018-06 120.75 0   негативно -
27 21. мај 2019 привремени статус пов.прои. JP EPS BEOGRAD  Костолац 312-01-0473/2019-06 66 66   позитивно -
28 17. јун 2019  повлашћени статус ELECTRAWINDS-S DOO BEOGRAD, Београд ВЕ Алибунар 312-01-00225/2015-06 42 42   позитивно  на основу привременог статуса
29 19. јун 2019  повлашћени статус ELEKTRAWINDS K-WIND DOO Ветропарк Ковачица 312-01-00758/2015-06 104.5 104.5   позитивно  на основу привременог статуса
13 01. јул 2015 привремени статус пов.прои. Ветроелектране Балкана доо, Београд Чибук 1 312-01-00858/2019-06 158.4 158.46 158.46 позитивно  на основу привременог статуса