Насловна » Јавне набавке - УЗЗПРО

Јавне набавке УЗЗПРО

Обaвeштeња о закључењу појединачних уговора за јавну набавку на основу спроведене централизоване јавне набавке од стране УЗЗПРО

Набавка рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара) ЦЈН 2/2020

 Преузмите документ Партија 3 – Радне станице Тип 3

 Преузмите документ Партија 34 – Уређај за непрекидно напајање Тип 3

 

Набавка услуге осигурања возила, ЦЈН 6/2020

 Преузмите документ Партија 1 – Обавезно осигурање возила

 Преузмите документ Партија 2 – Каско осигурање возила

 

Набавка услуге одржавања: рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години), ЦЈН 7/2020

 Преузмите документ Партија 2 – Одржавање рачунарске опреме тип НР

 

Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2019. години)

 Преузмите документ Партија 1 – Оригинал тонери за Canon уређаје

 Преузмите документ Партија 3 – Оригинал тонери за HP уређаје

 Преузмите документ Партија 5 – Оригинал тонери за Lexmark уређаје

 

Осигурање имовине ЦЈН 9/2020

 Преузмите документ Партија 1 – Осигурање грађевинских објеката од пожара и неких других опасности, излив воде из инсталација, без учешћа у штети

 

Набавка услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2018. години) , ЦЈН 10/2019

 Преузмите документ Партијa 1 - оригинал тонери за Canon уређаје

 Преузмите документ Партијa 3 - оригинал тонери за HP уређаје

 Преузмите документ Партијa 5 - оригинал тонери за Lexmark уређаје

 

Одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача (само за опрему која није била предмет цјн у 2018. години или је набављена у 2018. години), ЦЈН 8/2019

 Преузмите документ Партија 8 - Одржавање штампача тип Lexmark

 Преузмите документ Партија 7 - Одржавање штампача тип HP

 Преузмите документ Партија 10 – Одржавање штампача тип CANON

 Преузмите документ Партија 7 - Одржавање штампача тип HP (2020)

 

Рачунарска опрема хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара, ЦЈН 2/2019)/2019

 Преузмите документ Партијa 15 – Радне станице

 Преузмите документ Партијa 4 – Преносни лаптоп уређаји Тип 4

 Преузмите документ Партијa 22 – Уређаји за штампање Тип 2

 

Набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

 Преузмите документ Партијa 2 - Evro Premium BMB 95

 Преузмите документ Партијa 3 - Evro Dizel

 

Осигурања запослених, ЦЈН 6/2018

 Преузмите документ Партијa 1 - Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

 Преузмите документ Партијa 2 – Хируршке интервенције и теже болести

 Преузмите документ Партија 1 – Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

 Преузмите документ Партија 2 – Хируршке интервенције и теже болести

 

Рачунарски материјал, ЦЈН 1/2018

 Преузмите документ Партијa 1 – Оригинал тонери за Canon уређаје (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2017. години)

 

Осигурање имовине, ЦЈН 3/2018

 Преузмите документ Партијa 1 – Осигурање грађевинских објеката од пожара и неких других опасности, излив воде из инсталација, без учешћа у штети

 

Осигурање моторних возила, ЦЈН 5/2018

 Преузмите документ Партијa 1 – Обавезно осигурање службених возила

 Преузмите документ Партија 2 – Каско осигурање службених возила

 Преузмите документ Партија 1 – Обавезно осигурање возила

 Преузмите документ Партија 2 – Каско осигурање возила

 

Набавка услуге мобилне телефоније, ЦЈН 7/2018

 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Одржавање рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2017. години или је набављена у 2017. години), ЦЈН 15/2018

 Преузмите документ Партија 2 – Одржавање рачунарске опреме тип НР

 Преузмите документ Партија 2 – Одржавање рачунарске опреме тип НР

 

Превозна средства, ЦЈН 12/2018

 Преузмите документ Партијa 2 – Теренско возило 4х4 радне запремине од 1401 до 1600cm3

 

Одржавање рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2017. години или је набављена у 2017. години), ЦЈН 11/2018

 Преузмите документ Одржавање штампача CANON - партија 10

 Преузмите документ Одржавање штампача CANON - партија 10

 

Рачунарска опрема – хардвер (чија појединачна вредност прелази износ од 500.000,00 динара), ЦЈН 14/2018

 Преузмите документ Партијa 5 – Сервери Тип 4

 

Тонери ЦЈН 1/2018

 Преузмите документ Оригинални тонери за CANON уређаје - партија 1

 Преузмите документ Оригинални тонери за LEXMARK уређаје - партија 5

 Преузмите документ Оригинал тонери за Lexmark уређаје - партија 5

 

Осигурање имовине ЦЈН 5/2016

 Преузмите документ Осигурање имовине за потребе Министарства рударства и енергетике

 

Услуге осигурања запослених ЦЈН 6/2016

 Преузмите документ Партијa 1 – Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

 Преузмите документ Партијa 2 – Хируршке интервенције и теже болести

 

Осигурање моторних возила ЦЈН 4/2016

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за обавезно осигурање службених возила

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за каско осигурање службених возила

 

Рачунарски материјал ЦЈН 8/2017

 Преузмите документ Оригинал тонери за HP уређаје - Партијa 3

 Преузмите документ Оригинал тонери за Canon уређаје - Партијa 1

 

Рачунарска опрема и штампачи ЦЈН 13/2017

 Преузмите документ Радне станице Тип 5 - Партијa 5

 Преузмите документ Преносни лаптоп уређаји Тип 1 - Партијa 20

 Преузмите документ Преносни лаптоп уређаји Тип 6 - Партија 25

 Преузмите документ Радне станице Тип 6, Партија 6

 

Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Одржавање рачунарске опреме и комуникационе опреме и штампача, ЦЈН 10/2017

 Преузмите документ Одржавање рачунарске опреме тип HP – Партија 2

 Преузмите документ Одржавање штампача тип HP – Партија 6

 Преузмите документ Одржавање рачунарске опреме тип CANON – Партија 9

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - Партијa 2 – Одржавање рачунарске опреме тип HP

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - Партија 6 – Одржавање штампача тип HP

 

Горива и мазива

 Преузмите документ Бензин evro premium BMB 95

 Преузмите документ Евро дизел

 

Осигурање моторних возила

 Преузмите документ Каско

 Преузмите документ Основно

 

Тонери

 Преузмите документ Оригинални тонери за HP уређаје - партија 3 (ЦЈН 8/2017)

 Преузмите документ Оригинални тонери за HP уређаје - партија 5

 Преузмите документ Оригинални тонери за HP уређаје - партија 5

 Преузмите документ Оригинални тонери за CANON уређаје - партија 1

 Преузмите документ Рециклирани тонери за НР уређаје – партија 14

 Преузмите документ Оригинални тонери за Canon уређаје – партија 1

 Преузмите документ Оригинални тонери за HP уређаје - партија 3

 

Осигурање запослених

 Преузмите документ Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

 Преузмите документ Хируршке интервенције и теже болести

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19