Naslovna » Javne nabavke » Uprava za rezerve energenata

Javne nabavke

Uprava za rezerve energenata

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2020. godinu – Uprave za rezerve energenata

 

Javna nabavka dobara derivata nafte - gasno ulje evro dizel (SRPS EN 590), Otvoreni postupak, - JN br. 04/2020

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleski

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka usluge stručnog nadzora po ugovoru za izgradnju dva rezervoara od po 20.000 m3 R-23 i R-25, mešačke kućice MK-23/25 i prateće infrastrukture sa povezivanjem na postojeću infrastrukturu na skladištu naftnih derivata Smederevo u Smederevu, OTVORENI POSTUPAK, JN 03/2020

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Otvoreni postupak javne nabavke Usluga kvalitativne i kvantitativne kontrole obaveznih rezervi nafte i derivata nafte – Javna nabavka br. 02/2020

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Otvoreni postupak javne nabavke dobara sirove nafte - Javna nabavka br. 01/2020

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Call for the submission of bids for the public procurement

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi 2020

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka 2020

 

Ponuda za javnu nabavku usluge – Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte (Tiketi) – JN br. 02/2019

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda (English)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 4

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka podnošenja ponuda

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 5

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Sirova nafta i derivat nafte - Gasno ulje Evro dizel (SRPS EN 590), JN 01/2019

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda (Srpski)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda (English)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19