Naslovna » Inspekcijski nadzor »Kontrolne liste inspekcija

Inspekcijski nadzor

Kontrolne liste inspekcija

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Inspekcije opreme pod pritiskom:

 

 1. Kontrolna lista – oprema pod pritiskom
 2. Kontrolna lista – gasovodi za distribuciju prirodnog gasa
 3. Kontrolna lista – gasovodi za transport prirodnog gasa
 4. Kontrolna lista – naftovodi i produktovodi
 5. Kontrolna lista – Sistem energetskog menadžmenta

 

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste elektroenergetske inspekcije:

 

 1. Kontrolna lista: ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE KL-01-03/05
 2. Kontrolna lista: OBJEKTI ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE -TRANSFORMATORSKE STANICE KL-02-03/05
 3. Kontrolna lista: OBJEKTI ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE - DALEKOVODI KL-03-03/05
 4. Kontrolna lista: PRIKLjUČCI KRAJNjEG KUPCA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM KL-04-01/01
 5. Kontrolna lista: TRAFO STANICE 20/0,4 kV I 10/0,4 kV I PRIPADAJUĆE NISKONAPONSKE MREŽE KL-05-01/01
 6. Kontrolna lista: SISTEM ENERGETSKOG MENADžMENTA KL-06-01/01

 

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste geološke i rudarske inspekcije:

 

 1. Kontrolna lista – KL 001-01-07 - Geološka istraživanja podzemnih voda
 2. Kontrolna lista – KL 002-01-07 - Geološka, inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja
 3. Kontrolna lista – KL 003-01-07 - Primenjena geološka istraživanja mineralnih sirovina
 4. Kontrolna lista – KL 004-01-07 - Eksploatacija mineralnih sirovina
 5. Kontrolna lista – KL 005-01-07 - Podzemna - eksploatacija mineralnih sirovina - elektro
 6. Kontrolna lista – KL 006-01-07 - Površinska eksploatacija mineralnih sirovina - elektro

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19