Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za obnovlјive izvore energije » Nadležnosti

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za obnovlјive izvore energije

Nadležnosti

U Odseku za obnovljive izvore energije obavljaju se poslovi koji se odnose na: korišćenje obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: OIE); pripremanje strategija razvoja, akcionih planova, nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata kojima se oblikuje politika Vlade u oblasti korišćenja OIE i vrši usklađivanje sa propisima Evropske unije; praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti korišćenja OIE i proučavanje posledica utvrđenog stanja radi preduzimanja odgovarajućih mera u oblasti korišćenja OIE u sektoru elektroenergetike, toplote i transporta; rešavanje u upravnim stvarima, vođenje evidencija, izdavanje javnih isprava i preduzimanje upravnih radnji; podsticanje i usmeravanje razvoja oblasti korišćenja OIE prema politici Vlade; pripremanje i praćenje sprovođenja projekata iz oblasti korišćenja OIE koji se finansiraju iz fondova EU i donacija međunarodnih institucija; učestvovanje u međunarodnoj saradnji u oblasti OIE; prikupljanje i proučavanje podatka u oblasti korišćenja OIE; sačinjavanje analiza, izveštaja, informacija i drugih materijala koji su od važnosti za postizanje rezultata u oblasti korišćenja OIE; postupanje u drugostepenom postupku po žalbama na rešenje energetskih inspektora u oblasti korišćenja OIE; vršenje drugih stručnih poslova kojima se doprinosi razvoju oblasti korišćenja OIE, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.