Naslovna » Sektori » Nafta i gas » Odsek za tehničko-tehnološke poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa

Sektori

Sektor za naftu i gas

Odsek za tehničko-tehnološke poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa

U Odseku za tehničko - tehnološke poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz ove oblasti i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; tehničko - tehnološke poslove od značaja za razvoj i unapređenje razvoja naftne i gasne privrede; ocenu ispunjenosti tehničkih uslova u postupku izdavanja energetskih dozvola; pripremu stručnih podloga za pokretanje i sprovođenje postupka za davanje koncesije; razmatranje tehničko - tehnoloških aspekata međunarodnih ugovora u oblasti nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa; praćenje razvoja sistema prirodnog gasa, nafte ili derivata nafte u zemlјi i njihova veza s evropskim sistemima; predlaganje mera kada je zbog neodgovarajućeg kvaliteta nafte i derivata nafte ili opšte nestašice prirodnog gasa ugrožena sigurnost snabdevanja kupaca ili funkcionisanje energetskog tržišta; sprovođenje postupka za izbor javnog i rezervnog snabdevača prirodnog gasa; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti nafte, derivata nafte, prirodnog gasa i opreme pod pritiskom; pripremu izveštaja, informacija, analiza i drugih materijala u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa radi praćenja tehničko - tehnološkog stanja u ovoj oblasti i preduzimanja odgovarajućih mera; praćenje realizacije Energetskog bilansa Republike Srbije u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19