Naslovna » Sektori » Geologija i rudarstvo » Odsek za rudarstvo

Sektori

Sektor za geologiju i rudarstvo

Odsek za rudarstvo

U odseku za rudarstvo obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • pripremu stručnih osnova za izradu zakona, podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti rudarstva, davanje mišlјenja i pojašnjenja o primeni istih, učestvuje u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije;
 • izdavanje odobrenja za eksploataciono polјe i saglasnosti za prenos istih;
 • izdavanje odobrenja za izvođenje radova po rudarskim projektima za površinsku, podzemnu i podvodnu eksploataciju mineralnih sirovina, eksploataciju geotermalne energije i tečnih i gasovitih energetskih sirovina;
 • izdavanje odobrenja za upravlјanje rudarskim otpadom;
 • izdavanje odobrenja za ručno ispiranje zlata;
 • izdavanje odobrenja za upotrebu rudarskih objekata i odobrenja za puštanje istih u probni rad;
 • utvrđivanje razloga trajne obustave radova u rudnicima i eventualnih štetnih posledica;
 • praćenje poštovanja odredbi o štrajku u slučaju štrajka u rudnicima;
 • praćenje rada rudarskih objekata u domenu primene tehničko-tehnoloških rešenja;
 • učestvuje u pripremi i realizaciji projekata koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih donacija i kredita;
 • učestvuje u postupku davanja koncesija u oblasti rudarstva;
 • praćenje rada rudnika kroz obradu podataka o realizaciji dugoročnih programa eksploatacije, godišnjih operativnih planova i godišnjih izveštaja o proizvodnji rudnika;
 • druge poslove iz delokruga rada Odseka.

 

 WEBGIS GEOLISS