Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za obnovlјive izvore energije » Pomoćni registar

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za obnovlјive izvore energije

PomoĆni registar

Shodno obavezi koja proističe iz Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije objavlјujemo spiskove zahteva za privremene i povlašćene statuse proizvođača električne energije koji konkurišu za slobodne kapacitete („kvote“) za koje su predviđene mere podsticaja.

Molimo stranke da ukoliko uoče neku grešku u tabelama o tome obaveste odsek za OIE na oie@mre.gov.rs.

 

LEGENDA

BOJA:

ZNAČENјE:

 

izgrađena elektrana koja je stekla status povlašćenog proizvođača

 

elektrana koja je stekla privremeni status povlašćenog proizvođača, i koja ima rezervisano mesto u kvoti u toku važenja privremenog statusa povlašćenog proizvođača

 

elektrana ili planirana elektrana koja nije ušla u kvotu jer je negativno rešen zahtev

 

elektrane koje nisu u roku stekle status povlašćenog proizvođača i na osnovu kojih je formiran oslobođeni kapacitet

 

elektrana za čiji zahtev je postupak rešavanja u toku

link:

ZNAČENјE:

NA OSNOVU PRIVREMENOG STATUSA

upućuje na rešenje o privremenom status povlašćenog proizvođača na osnovu koga je podnosilac zahteva rezervisao mesto u kvoti i traži status povlašćenog proizvođača