Naslovna » Dokumenta » Sektor za elektroenergetiku

Dokumenta

Sektor za elektroenergetiku

Zakoni

 1. Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014);
  a) Zаkоn о еnеrgеtici ("Službеni glаsnik RS", br. 145/2014) nа еnglеskоm јеziku – Energy law (Official Gazette of the RS”, No. 145/2014).

Uredbe

 1. Uredba o uslovima isporuke i snadbevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS“, broj 63/13);
 2. Uredba o dopuni uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS“, broj 91/18);
 3. Uredba o energetski ugroženom kupcu („Službeni glasnik RS“, broj 113/2015 od 30.12.2015. godine);
 4. Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 59/2018 od 31. jula 2018. godine, a stupa na snagu 8. avgusta 2018.godine.

Pravilnici

 1. Pravilnik o licenci za obavlјanje energetske delatnosti i sertifikaciji („Službeni glasnik RS“, broj 87/15);
 2. Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije („Službeni glasnik RS”, br. 24/2015 i 35/2019)
 3. Prаvilnik о о еnеrgеtskој dоzvоli („Službеni glаsnik RS“, brој 15/2015)
 4. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ“ broj 65/88 i „Službeni list SRJ“, broj 18/92);
 5. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova („Službeni list SFRJ“, broj 6/92);
 6. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednje naponskih nadzemnih vodova samonosećim kablovskim snopom („Službeni list SRJ“ broj 20/92);
 7. Pravilnik o tehničkim normativima za uzemlјenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ“ broj 61/95);
 8. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV („Službeni list SFRJ“, broj 10/79);
 9. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ“, br.53/88 i 54/88 - ispr. i „Službeni list SRJ“, broj 28/95);
 10. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica („Službeni list SFRJ“, broj 13/78 i „Službeni list SRJ“, broj 37/95);
 11. Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Službeni list SRJ“, broj 41/93);
 12. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Službeni list SRJ“, broj 11/96);
 13. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ“, broj 4/74 i 13/78, Službeni list SRJ“ br 61/95);
 14. Pravilnik o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni glasnik RS“, broj 19/68);
 15. Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca („Službeni glasnik RS“, broj 144/2020);
 16. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti elektroenergetike,("Službenom glasnik RS", broj 106/2018)

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19