Naslovna » Ministarstvo » Sekretarijat ministarstva

Ministarstvo

Sekretarijat ministarstva

U Sekretarijatu Ministarstva obavlјaju se poslovi od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: kadrovske, finansijske, informatičke poslove; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju sa drugim organima.

U Sekretarijatu Ministarstva obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odelјenje za pravne i opšte poslove
 • Odelјenje za materijalno-finansijske poslove
 • Grupa za vozni park

Maja Matija Ristić

vd Sekretara Ministarstva

Ovlašćenja sekretara ministarstva

Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru; Sekretar Ministarstva pomaže ministru u upravlјanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim pitanjima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica ministarstva i sarađuje sa drugim organima; Sekretara ministarstva postavlјa Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Zorica Bugarski

Načelnik odelјenja za pravne i opšte poslove

Branislav Đelić

Načelnik odelјenja za materijalno-finansijske poslove

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19