Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za unapređenje energetske efikasnosti » Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za unapređenje energetske efikasnosti

Narativni izveštaj o realizaciji projekta

Finansijski izveštaj o realizaciji projekta

Izveštaj sa obilaska osnovne škole „Petar Vragolić“ IO Donja Orovica koja je predmet projekta energetske sanacije finansiranog sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18

Predstavljanje Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 2/19

Izveštaj sa obilaska zgrade opštine Knjaževac, koja je predmet projekta finansiranog sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18

Izveštaj sa obilaska poslovne zgrade opštine Gadžin Han, koja je predmet projekta finansiranog sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18.

Izveštaj sa obilaska objekata u opštinama Bosilegrad i Bela Palanka koji su predmet projekata finansiranih sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18.

Izveštaj sa obilaska zgrade doma umetnosti, obrazovna ustanova „Cnesa“ u Kanjiži, koja je predmet projekta finansiranog sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18.

Izveštaj sa obilaska zgrade osnovne škole ''Radica Ranković'' Lozovik, Velika Plana, koja je predmet projekta energetske sanacije finansiranog sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18

Izveštaj sa obilaska zgrade Elektrosaobraćajne tehničke škole „Nikola Tesla“ u gradu Kraljevu koja je predmet projekta finansiranog sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18.

Izveštaj sa obilaska objekata u opštinama Ćuprija i Svilajnac koji su predmet projekata finansiranih sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18.

Izveštaj sa obilaska zgrade osnovne škole ''Radica Ranković'' Lozovik, Velika Plana, koja je predmet projekta energetske sanacije finansiranog sredstvima Budžetskog fonda na osnovu Javnog poziva, JP 1/18

Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Službeni glasnik RS", broj 25/13) predvideo je osnivanje Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije kao efikasan način za prikupljanje i plasiranje sredstava u svrhu finansiranja ili sufinansiranja projekata, programa i aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije korišćenje energije.

Sredstva se dodeljuju u skladu sa procedurama i uslovima propisanim pravilnikom, a na osnovu godišnjih programa finansiranja koje donosi Vlada Republike Srbije. Sredstva se mogu davati pravnim i fizičkim licima putem sprovođenja javnih konkursa.

Krajem 2013. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 92/13). Budžetski fond je počeo sa radom 2014. godine. Do sada je sprovedeno 6 javnih poziva za (su)finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) i sklopljeno je 77 ugovora. Projekti su prvenstveno obuhvatili mere unapređenja energetske efikasnosti na termičkom omotaču zgrade (zamena stolarije i postavljanje termoizolacije) i mere unapređenja termotehničkih sistema (ugradnja kotlova na biomasu, ugradnja termostatskih ventila, elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi i uređaja za merenje predate količine toplote). Realizovali su se najčešće na javnim objektima kao što su: predškolske ustanove, domovi zdravlja, osnovne i srednje škole i upravne zgrade JLS.

Realizacija 11 projekata iz prvog javnog poziva, koji je raspisan 2014. godine, završena je tokom 2015 i 2016. godine. Ukupna vrednost svih radova za tih 11 projekata iznosila je oko 80 miliona dinara. Ukupna ušteda u potrošnji energije za grejanje u odnosu na stanje pre energetske rehabilitacije iznosi oko 40%, odnosno oko 2,7 miliona kWh, a smanjenje emisija CO2 oko 1120 t/god. U sledećim JLS su realizovani projekti: Žagubici, Babušnici, Malom Zvorniku, Dimitrovgradu, Ljuboviji, Kikindi, Kuli, Priboju, Gadžinom Hanu, Boru i Gornjem Milanovcu.

Krajem decembra 2017. godine završeni su svi projekti u JLS kojima su dodeljena sredstva na osnovu prvog javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini. Godišnja ušteda energije iznosi oko 4,5 miliona kWh i smanjenje emisija CO2 oko 1550 t/god. Energetski su rehabilitovani javni objekti u: Mionici, Boljevcu, Bečeju, Kruševcu, Kragujevcu, Svilajncu, Ražnju, Novom Bečeju, Doljevcu, Žagubici, Bačkom Petrovcu, Gadžinom Hanu, Užicu, Babušnici i Novom Sadu.

Treći javni poziv sproveden je krajem 2016 godine. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva koja su dodeljena ovim javnim pozivom iznose do 500 hiljada USD, donacija UNDP (GEF) i do 25 miliona dinara iz Budžetskog fonda. Krajem aprila po osnovu ovog javnog poziva sklopljeni su ugovori sa 13 JLS. Ukupna investiciona vrednost izabranih projekata je oko 136 miliona dinara. Od 13 izabranih projekata čak 6 se odnosi na ugradnju kotlova na biomasu ukupnog kapaciteta od 2,5 MW. Procenjena ušteda energije iznosi oko 2,1 miliona kWh godišnje, a smanjenje emisije CO2 oko 1500 tona godišnje. Odobreno je sufinansiranje projekata energetske efikasnosti: Žagubici, Raški, Knjaževcu, Lapovu, Šapcu, Medveđi, Ljuboviji, Lučanima, Pećincima, Svilajncu, Žabarima, Kruševcu i Velikoj Plani.

Sredinom maja 2018. godine raspisan je javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2018. godini u JLS. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva koja su se dodelila u javnom pozivu iznosila su 125 miliona dinara. Poziv je završen 4. jula. Krajem oktobra meseca objavljeno je rešenje o dodeli sredstava, kojim su se sredstva dodelila za projekte u 14 JLS i to: Osečini, Krupnju, Ljuboviji, Irigu, Kragujevcu, Ćupriji, Kraljevu, Gadžinom Hanu, Bosilegradu, Velika Plana, Svilajncu, Kanjiži, Beloj Palanki i Knjaževcu. Ugovori o dodeli sredstava su potpisani 8. novembra. Procenjena ušteda energije iznosi oko 2,3 miliona kWh godišnje, a smanjenje emisije CO2 oko 1800 tona godišnje.

Krajem februara meseca, odnosno 26. februara raspisan je javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama. Poziv je trajao do 27. marta. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom pozivu iznosila su 325 miliona dinara. Rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike dodeljena su sredstva za projekte u 24 jedinice lokalnih samouprava/gradskih opština i to: Kikindi, Trgovištu, Surdulici, Subotica, Bela Palanka, Majdanpek, Alibunar, Zemun, Svilajnac, Raška, Kanjiža, Irig, Petrovac na Mlavi, Čačak, Mionica, Valjevo, Despotovac, Lučani, Malo Crniće, Kruševac, Ljubovija, Ćuprija, Niš, Knić. Ugovori o dodeli sredstava su potpisani 17. juna. Ukupna vrednost projekata je 490.628.865,92 dinara, a doprinos JLS iznosi 165.628.865,92 dinara (oko 33,8 %). Procenjena ušteda energije iznosi oko 8,2 miliona kWh godišnje, a smanjenje emisije CO2 oko 3300 t/god.

30. oktobra 2019.god. je raspisan Javni poziv 2/19 za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama. Javni poziv je trajao do 2. decembra 2019. godine. Pristiglo je ukupno 43 prijave na javni poziv.

Krajem februara 2020. godine Ministarstvo je donelo i objavilo:
- Rešenje o utvrđivanju liste redosleda projekata
- Rešenje o odbacivanju nepotpunih prijava i odbijanju prijava koje nisu u skladu sa Javnim pozivom, JP 2/19.

Ukupno 17 prijava je zadovoljilo uslove Javnog poziva, od toga 16 prijava za projekte unapređenja energetske efikasnosti zgrada i jedna prijava koja se odnosi na projekat modernizacije javnog osvetljenja.

U maju mesecu 2020. godine je objavljeno Rešenje o finansiranju projekata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave. Sredstva su opredeljena za 14 projekata.

Ugovori o dodeli sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, na osnovu Javnog poziva 2-19,  potpisani su 04.06.2020. godine.

Dodatne informacije o radu Budžetskog fonda za unapređnje energetske efiksnosti možete dobiti putem elektronske adrese: fondee@mre.gov.rs