Naslovna » Arhiva » Javne nabavke - Uprava za rezerve energenata

Arhiva

Javne nabavke - Uprava za rezerve energenata

2019.godina

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2019. godinu – Uprave za rezerve energenata

 

2018.godina

 Преузмите документ Plan javnih nabavki za 2018. godinu – Uprave za rezerve energenata

 

Usluga kvalitativne i kvantitativne kontrole obaveznih rezervi nafte i derivata nafte , JN 03/2018

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara derivata nafte-gasno ulje evro dizel (srps en 590), JN 02/2018

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleski

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluga osiguranja robe - nafte i derivata nafte, JN 01/2018

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

2017.godina

Plan javnih nabavki za 2017. godinu – Uprave za rezerve energenata

 

Otvoreni postupak za javnu nabavku usluga – Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte (Tiketi) JN br. 04/17

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleski

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 4

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 5

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 6

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 7

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 03/2017 - Usluge vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na izgradnji sistema za rekuperaciju para (VRU) na instalaciji "Požega" u Požegi

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka u otvorenom postupku br. JN-02/2017 - Nabavka dobara derivata nafte

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleski

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka br. JN broj 01/2017 - Osiguranje robe - nafte i derivata nafte

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

 

2016.godina

Plan javnih nabavki za 2016. godinu – Uprave za rezerve energenata

 

Javna nabavka br. Jn-06/2016 usluga savetnika za javno – privatno partnerstvo za izgradnju skladišta za obavezne rezerve

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 4

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka br. Jn-05/2016 u otvorenom postupku nabavke usluga Kvalitativne i kvantitativne kontrole obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka – Izgradnja sistema za rekuperaciju para (VRU) na instalaciji Požega u Požegi

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obilasku lokacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka usluga - Osiguranje robe - nafte i derivata nafte – 03/16 u otvorenom postupku

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Преузмите документ Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka usluga - Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte JN 02/16 u otvorenom postupku

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik - rešenje

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - izmena

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - izmena - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -izmena

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - izmena - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE - Uprava za rezerve energenata
I REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE
JAVNA NABAVKA br. 01/16– NABAVKA DERIVATA NAFTE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik - rešenje

 Преузмите документ Pitanja i odgovori 1

 Преузмите документ Pitanja i odgovori 2

 Преузмите документ Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - izmena

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - izmena - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - izmena

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

2015.godina

Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za
Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte JN 04/15

 Preuzmite dokument Obaveštenje

 Preuzmite dokument Notification

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - izmena

 Preuzmite dokument Amended Tender documents

 Preuzmite dokument Mišlјenje

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE - Uprava za rezerve energenata
I REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE JAVNA NABAVKA
br. 03/15– NABAVKA DERIVATA NAFTE
u Pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Obaveštenje

 Preuzmite dokument Notification

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Mišlјenje

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 4

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

Poziv za dostavu ponude u javnoj nabavci male vrednosti za koji se izdaje narudžbenica

 Preuzmite dokument Obrazac ponude Poziv za IT opremu

 Preuzmite dokument Tehnička specifikacija IT opreme

 

Poziv za dostavu ponude u nabavci dobara- kancelarijskih stolica za koji se izdaje narudžbenica

 Preuzmite dokument Obrazac ponude Poziv za dostavlјanje ponude

 Preuzmite dokument Tehnička specifikacija

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE - Uprava za rezerve energenata
I REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
JAVNA NABAVKA br. 02/15– NABAVKA SIROVE NAFTE I DERIVATA NAFTE-OTVORENI POSTUPAK

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik - rešenje

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik - obaveštenje

 

 Preuzmite dokument Invitation of submit offers

 

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanje 1

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanjа 2

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanjа 3

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanjа 4

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanjа 5

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za partiju 3

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za partiju 4

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci za partiju 2

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru partija 1

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru partija 2

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru partija 3

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru partija 4

 

Prеgоvаrаčki pоstupаk bеz оbјаvlјivаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа zа Ugоvоr о prаvimа nа оpciјsku kupоvinu dеrivаtа nаftе ЈN 01/15

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоkrеtаnju prеgоvаrаčkоg pоstupkа bеz оbјаvlјivаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka

 Prеuzmitе dоkumеnt Оdlukа о dоdеli ugоvоrа

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru

 

 Prеuzmitе dоkumеnt Notification on initiating a negotiated procedure without publication of the invitation to tender

 Prеuzmitе dоkumеnt Tender documents

 Prеuzmitе dоkumеnt Notification for extension of the deadline

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19