Naslovna » Sektori » Međunarodna saradnja, evropske integracije i upravlјanje projektima » Odelјenje za upravlјanje projektima

Sektori

Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravlјanje projektima

Odelјenje za upravlјanje projektima

INSTRUMENTI ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ
U SEKTORU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Finansijski sporazum je potpisan između Evropske komisije i Republike Srbije 06.06.2014. godine, kojim je odobreno finansiranje projekata iz sektora rudarstva i energetike za IPA I komponentu za 2013. godinu.

Odobreni su sledeći projekti:

 • Jačanje kapaciteta u oblasti energetskog planiranja (1,1 miliona evra)
 • Ažuriranje katastra malih hidroelektrana (1,5 miliona evra)
 • Nadzor nad izvođenjem radova Izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u TE-KO Kostolac B (0,7 miliona evra)
 • Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u TE-KO Kostolc B (6,3 miliona evra)
 • Nabavka hardvera i softvera za Javno preduzeće Srbijagas u cilјu otvaranja tržišta gasa (3,3 miliona evra)
 • Izrada katastra rudarskog otpada (2,2 miliona evra)

Finansijski sporazum predviđa sufinansiranje po ugovorima u sledećim proporcijama: sufinansiranje u iznosu od najmanje 10% od ukupne vrednosti budžeta koji se odnosi na tehničku pomoć – ugovori o uslugama; sufinansiranje u iznosu od 15% od ukupne vrednosti budžeta koji se odnosi na investicije (infrastrukturni radovi i nabavka opreme) – ugovori o nabavci i ugovori o radovima.

Odlukom o prenosu prava upravlјanja sredstvima pretpristupne pomoći koja se odnosi na prvu komponentu instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, od 20. marta 2014. godine, Evropska komisija je na Republiku Srbiju prenela ovlašćenje za samostalno upravlјanje sredstvima pretpristupne pomoći EU(decentralizovano upravlјanje). Prelaskom na decentralizovano upravlјanje, proces sprovođenja projekata odnosno proces nabavki usluga/radova/opreme vrši za konkretan ugovor u celini i to prema pravilima ugovaranja i nabavki koja važe u Evropskoj uniji (tzv. PRAG pravila). Proceduru javnih nabavki više ne vrši Delegacija Evropske unije u Beogradu, već institucije Republike Srbije - Telo za ugovaranje (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, Ministarstvo finansija), kako za sredstva finansijske pomoći EU tako i za nacionalno sufinansiranje.

Javne nabavke objavlјuju se na sajtovima:

• oficijelnoj internet prezentaciji Službenog glasnika Evropske unije, portal za javne nabavke TED – http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
• oficijelnoj internet prezentaciji Ministarstva finansija RS – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU - http://www.cfcu.gov.rs/tenderi.php

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19