Naslovna » Sektori » Geologija i rudarstvo » Odsek rudarske inspekcije

Sektori

Sektor za geologiju i rudarstvo

Odsek rudarske inspekcije

U odseku za rudarsku inspekciju obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

  • redovne i vanredne inspekcijske preglede radi provere sprovođenja zakona i drugih propisa, standarda i tehničkih normativa koji se odnose na rudarske objekte u kojima se obavlјa delatnost eksploatacije mineralnih sirovina;
  • inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u ovoj oblasti u pogledu ispunjenosti uslova za obavlјanje poslova na eksploataciji mineralnih sirovina;
  • nadzor nad primenom mera zaštite bezbednosti i zdravlјa na radu u rudarskim objektima;
  • uviđaj na licu mesta ako se dogodi smrtni ili grupni nesrećni slučaj ili havarija opreme u rudnicima;
  • davanje obrazloženih izveštaja sa mišlјenjem o uzrocima nesreće i podnošenja istih nadležnim organima;
  • vršenje neposrednog nadzora nad inspekcijskim poslovima poverenim Autonomnoj Pokrajini ;
  • podnošenje prijava za privredni prestup, prekršajnih i krivičnih prijava;
  • davanje usmenih i pisanih instrukcija i obaveštenja u vezi sa radom rudarske inspekcije po zahtevu zainteresovanih subjekata.

 

 WEBGIS  GEOLISS