Naslovna » Sektori » Geologija i rudarstvo » Odsek geološke inspekcije

Sektori

Sektor za geologiju i rudarstvo

Odsek geološke inspekcije

U Odseku za geološku inspekciju obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u ovoj oblasti u pogledu ispunjenosti uslova za obavlјanje geoloških istraživanja mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa ;
 • inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u ovoj oblasti u pogledu ispunjenosti uslova za obavlјanje inženjerskogeoloških i geotehničkih istraživanja;
 • inspekcijski nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja;
 • inspekcijski nadzor nad primenom mera zaštite bezbednosti i zdravlјa na radu u vršenju geoloških istraživanja;
 • vršenje uviđaja na licu mesta ako se dogodi smrtni ili grupni nesrećni slučaj;
 • izradu izveštaja sa mišlјenjem o uzrocima nesreća i podnošenje istog nadležnim organima;
 • podnošenje prijava za privredni prestup, prekršajnih i krivični prijava;
 • pravilnu primeni propisa iz delokruga rada inspekcije ;
 • usmene i pisane instrukcije i obaveštenja u vezi sa radom geološke inspekcije po zahtevu zainteresovanih subjekata;
 • neposredan nadzor nad inspekcijskim poslovima poverenim Autonomnoj Pokrajini;
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga Odseka.

 

 WEBGIS GEOLISS