Naslovna » Sektori » Nafta i gas » Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa

Sektori

Sektor za naftu i gas

Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa

U Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa obavlјaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti nafte i gasa; donacije i tehničku pomoć u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gaca; izdavanje energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa; izradu predloga rešenja po žalbama na rešenja inspektora opreme pod pritiskom, predloga rešenja po žalbama na rešenja Agencije za energetiku, žalbama na rešenje energetskog subjekta po zahtevu za izvođenje radova u blizini energetskog objekta u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gaca i pripremu odgovora na tužbe u upravnom sporu po drugostepenim rešenjima; pokretanje i sprovođenje postupka za davanje koncesije u oblasti naftne i gasne privrede; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa i opreme pod pritiskom; analizu srednjoročnih planova razvoja i godišnjih programa poslovanja javnih preduzeća, kao i drugih energetskih subjekata iz oblasti nafte i gasa; praćenje realizacije projekata i investicija u oblasti nafte i gasa; izradu predloga Energetskog bilansa u delu nafte, derivata nafte i prirodnog gasa i praćenje njegove realizacije; praćenje uticaja mera tekuće ekonomske politike i predloga regulatornog tela u pogledu metodologija i tarifa u oblasti nafte i prirodnog gasa na položaj naftne i gasne privrede; praćenje otvaranja tržišta prirodnog gasa; praćenje i analizu stanja, kretanja i cena nafte, derivata nafte i prirodnog gasa na svetskom i domaćem tržištu; pripremu predloga informacija i zaklјučaka iz oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa radi dostavlјanja Vladi na razmatranje i usvajanje; obradu predmeta po predstavkama i pritužbama građana u toj oblasti, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19