Naslovna » Dokumenta » Sektor za naftu i gas

Dokumenta

Sektor za naftu i gas

Zakoni

 1. Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 145/2014),
  a) Zаkоn о еnеrgеtici ("Službеni glаsnik RS", br. 145/2014) nа еnglеskоm јеziku – Energy law (Official Gazette of the RS”, No. 145/2014).
 2. Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih uglјovodonika i distribuciji gasovitih uglјovodonika („Službeni glasnik RS”, broj 104/09)

Uredbe

 1. Uredba o uslovima za isporuku prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 47/06, 3/10 i 48/10);
 2. Uredba o utvrđivanju preventivnog akcionog plana radi obezbeđivanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom („Službeni glasnik RS”, broj 102/18);
 3. Uredba o utvrđivanju kriznog plana radi obezbeđenja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom („Službeni glasnik RS”, broj 102/18);
 4. Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 51/2015 i 5/17);
 5. Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva ("Službeni glasnik RS", br. 97/15, 5/17, 8/17 – ispravka, 119/17 i 102/18);
 6. Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 108/2014);
 7. Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 108/2014);

Pravilnici

 1. Pravilnik o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji ("Službeni glasnik RS", broj 87/15);
 2. Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", br. 10/16);
 3. Pravilnik o energetskoj dozvoli ("Službeni glasnik RS", broj 15/2015)
 4. Pravilnik o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", broj 35/19);
 5. Pravilnik o podacima koji se dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike u vezi sa razvojem i investicijama, remontima i prekidom rada postrojenja ("Službeni glasnik RS", br. 88/17);
 6. Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar ("Službeni glasnik RS", br. 37/13 i 87/15);
 7. Pravilnik o tehničkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport naftovodima i produktovodima ("Službeni glasnik RS", br. 37/13);
 8. Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar ("Službeni glasnik RS", broj 86/15);
 9. Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ("Službeni list SRJ", br. 20/92 i 33/92);
 10. Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom ("Službeni glasnik RS", broj 87/11);
 11. Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom ("Službeni glasnik RS", broj 87/11);
 12. Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe ("Službeni glasnik RS", br. 87/11 i 75/13);
 13. Pravilnik o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata ("Službeni glasnik RS", br. 41/2015);
 14. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS”, br. 150/20);
 15. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas ("Službeni glasnik RS", br. 97/2010, 123/2012, 63/2013);
 16. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za biogoriva i biotečnosti („Službeni glasnik RS”, br.73/19);
 17. Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 23/19);
 18. Pravilnik o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe ("Službeni glasnik RS", br. 12/16);
 19. Pravilnik o vođenju registra obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sastavljanju mesečnih statističkih izveštaja o količini, kvalitetu, strukturi i razmeštaju obaveznih i drugih rezervi nafte i derivata nafte
 20. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti opreme pod pritiskom, ("Službeni glasnik RS", broj 85/2018) ;

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19