Naslovna » Sektori » Nafta i gas » Grupa za Centralno skladišno telo – CST

Sektori

Sektor za naftu i gas

Grupa za Centralno skladišno telo – CST

U Grupi za Centralno skladišno telo – CST obavlјaju se poslovi koji se odnose na: formiranje, održavanje, investiranje i izveštavanje o obaveznim rezervama nafte i derivata nafte; pripremu i praćenje realizacije dugoročnog, srednjoročnog i godišnjeg programa obaveznih rezervi; određivanje prioriteta i predlaganje odgovarajućih mera i aktivnosti; saradnju i koordinaciju sa nadležnim državnim organima i međunarodnim institucijama, praćenje realizacije međudržavnih ugovora i sporazuma koji se odnose na obavezne rezerve; pripremu ugovora i izradu akata u vezi sa obaveznim rezervama, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19