Naslovna » Sektori » Geologija i rudarstvo » Grupa za podzemne vode, geotermalne resurse i inženjerskogeološka istraživanja

Sektori

Sektor za geologiju i rudarstvo

Grupa za podzemne vode, geotermalne resurse i inženjerskogeološka istraživanja

U Grupi za podzemne vode, geotermalne resurse i inženjerskogeološka istraživanja obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata, strategija i tehničkih propisa iz oblasti hidrogeologije, geotermalnih resursa i inženjerske geologije;
  • planiranje i predlaganje prioriteta i dinamike, pripremanje predloga i učestvovanje u izradi i praćenju realizacije planova, programa i projekata osnovnih geoloških istraživanja iz oblasti hidrogeologije, geotermalnih resursa i inženjerske geologije i onih koji se mogu finansirati iz donacija međunarodnih institucija;
  • koordinaciju praćenja i analizu hidrogeoloških i inženjersko-geoloških istraživanja i istraživanja geotermalnih resursa, izradu hidrogeoloških i inženjersko-geoloških karata i projekata u funkciji izrade ovih karata i izradu izveštaja;
  • izdavanje rešenja o odobrenju za hidrogeološka i inženjersko-geološka istraživanja i istraživanja geotermalnih resursa, rešenja o utvrđenim i overenim rezervama podzemnih voda i pretpostavljenim i sagledanim petrogeotermalnim resursima i rešenja o odobrenju za eksploatacioni prostor i količinu rezervi i/ili resursa;
  • izradu Godišnjeg bilansa rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa Republike Srbije;
  • analitičko praćenje svih aktivnosti u domenu primene savremenih naučno-tehnoloških rešenja u oblasti hidrogeoloških i inženjersko-geoloških istraživanja i istraživanja geotermalnih resursa;
  • vođenje Katastra istražnih prostora za hidrogeološka istraživanja, inženjersko-geološka istraživanja i istraživanja geotermalnih resursa, rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa i eksploatacionih prostora rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa;
  • unos i ažuriranje podataka u Geološki informacioni sistem Srbije (GeolISS), kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

 

 WEBGIS  GEOLISS