Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

 1. Izdaje/ukida/produžava odobrenje za geološka istraživanja
 2. Odobrava zadržavanje prava na istražni prostor
 3. Izdaje potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda
 4. Izdaje/ukida/menja odobrenje za eksploataciono polјe produžava rok za početak izvođenja radova iz odobrenja
 5. Izdaje/ukida/ produžava rok važenja /menja odobrena granica i određuje da prestaje da važi odobrenje za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale
 6. Izdaje/ukida /menja granica eksploatacionog polјa iz odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala
 7. Izdaje/ukida odobrenje za ručno ispiranje plemenitih metala i sakuplјanje drugih minerala
 8. Izdaje/ukida/produžava rok važenja i određuje da prestaje da važi, odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova
 9. Izdaje/ukida/odobrenje za puštanje u probni rad rudarskog objekta
 10. Izdaje odobrenje za upotrebu rudarskih objekata – upotrebna dozvola
 11. Izdaje odobrenje za prenos odobrenja za eksploataciju ili odobrenja za eksploataciono polјe
 12. Izdaje/ukida odobrenje za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina
 13. Izdaje izvode iz katastra istražnih i eksploatacionih polјa mineralnih sirovina i podzemnih voda i knjige službenih isprava
 14. Ustupa na korišćenje podatke i dokumentacije osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja
 15. Daje mišlјenja povodom primene odredbi Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima
 16. Izdaje potvrdu o garanciji porekla mineralne sirovine-resursa

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti geologije i rudarstva, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Pregled administrativnih taksi se nalazi u Zakonu o republičkim administrativnim taksama u oblasti geologije i rudarstva - važi od 04.12.2020.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19