Naslovna » Sektori » Geologija i rudarstvo

Sektori

Sektor za geologiju i rudarstvo

U Sektoru za geologiju i rudarstvo, obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

  • mere i aktivnosti mineralne politike i način njenog ostvarivanja,
  • izradu strategije i razvoj rudarstva,
  • eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, izvođenje, upotrebu i održavanje rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i dr.
  • geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, način i uslove izvođenja, izradu godišnjih i srednjoročnih programa u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa,
  • preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za funkcionisanje preduzeća u oblasti rudarstva i geologije i drugih poslovi iz oblasti rudarstva i geologije;
  • analitičko praćenje svih aktivnosti u oblasti geoloških istraživanja i rada rudarskih objekata za eksploataciju mineralnih sirovina u domenu primene tehničko-tehnoloških rešenja;
  • izradu energetskog bilansa koji se odnosi na ugalј i praćenje njegove realizacije,
  • izradu godišnjeg bilansa mineralnih sirovina,
  • odluke i sprovođenje postupaka za davanje koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina.

 

 WEBGIS  GEOLISS