Naslovna » Sektori » Elektroenergetika » Odelјenje za elektroenergetsku inspekciju

Sektori

Sektor za elektroenergetiku

Odelјenje za elektroenergetsku inspekciju

U Odelјenju za elektroenergetsku inspekciju obavlјaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor prema Zakonu o energetici, Zakonu o efikasnom korišćenju energije i drugim zakonima i propisima iz oblasti elektroenergetike; obavlјanje neposrednog nadzora nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih autonomnoj pokrajini; izradu izveštaja o ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima za obavlјanje energetske delatnosti po zahtevima energetskih subjekata; izradu izveštaja o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu stručnog kadra za obavlјanje energetske delatnosti po zahtevima energetskih subjekata; pripremu i izvođenje zajedničkih akcija sa inspekcijskim organima drugih organa; saradnju sa drugim sektorima u Ministarstvu i drugim službama i stručnim organizacijama u vezi sa kontrolom realizacije preventivnog održavanja elektroenergetskih objekata i obezbeđivanja bezbedne i kontinuirane isporuke električne energije, kao i drugi poslovi iz delokruga Odelјenja.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19