Naslovna » Sektori » Geologija i rudarstvo » Odsek za geološka istraživanja

Sektori

Sektor za geologiju i rudarstvo

Odsek za geološka istraživanja

U odseku za geološka istraživanja obavljaju se poslovi koji se odnose na :

 • izradu godišnjih programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških i geoekoloških istraživanja;
 • izradu izveštaja i bilansa o stanju rezervi mineralnih sirovina Republike Srbije,
 • izradu strateških dokumenata, planova i programa istraživanja u oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa;
 • izradu normativa i standarda za geološke karte;
 • obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa;
 • kao i praćenje realizacije projekata osnovnih, kao i primenjenih geoloških istraživanja;
 • izrada izveštaja nakon završetka programskih geoloških istraživanja za tekuću godinu;
 • ažuriranje, razvoj i implementaciju Centralnog informacionog sistema za geologiju i rudarstvo (CIS GIR);
 • ažuriranje, razvoj i implementaciju WEB GIS aplikacije
  http://gis.mre.gov.rs/Srbija/
 • izradu i vođenje katastra istražnih prostora i eksploatacionih prostora polja mineralnih sirovina;
 • izdavanje rešenja za detaljna primenjena geološka istraživanja mineralnih sirovina;
 • izdavanje rešenja o razvrstanim i overenim rezervama mineralnih sirovina;
 • ustupanje na korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja.

 

 WEBGIS GEOLISS