Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за унапређење енергетске ефикасности » Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за унапређење енергетске ефикасности

Наративни извештај о реализацији пројекта

Финансијски извештај о реализацији пројекта

Извештај са обиласка oсновнe школe „Петар Враголић“ ИО Доња Оровица која је предмет пројекта енергетске сaнације финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18

Представљање Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 2/19

Извештај са обиласка зграде општине Књажевац, која је предмет пројекта финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18

Извештај са обиласка пословне зграде општине Гаџин Хан, која је предмет пројекта финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

Извештај са обиласка објеката у општинама Босилеград и Бела Паланка који су предмет пројеката финансираних средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

Извештај са обиласка зграде дома уметности, образовна установа „Cnesa“ у Кањижи, која је предмет пројекта финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

Извештај са обиласка објеката у општинама Крупањ и Осечина који су предмет пројеката финансираних средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18

Извештај са обиласка зграде Електросаобраћајне техничке школе „Никола Тесла“ у граду Краљеву која је предмет пројекта финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18.

Извештај са обиласка објеката у општинама Ћуприја и Свилајнац који су предмет пројеката финансираних средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18

Извештај са обиласка зграде основне школе ''Радица Ранковић'' Лозовик, Велика Плана, којa је предмет пројекта енергетске сaнације финансираног средствима Буџетског фонда на основу Јавног позива, ЈП 1/18

Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13) предвидео је оснивање Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије као ефикасан начин за прикупљање и пласирање средстава у сврху финансирања или суфинансирања пројеката, програма и активности које за циљ имају ефикасније коришћење енергије.

Средства се додељују у складу са процедурама и условима прописаним правилником, а на основу годишњих програма финансирања које доноси Влада Републике Србије. Средства се могу давати правним и физичким лицима путем спровођења јавних конкурса.

Крајем 2013. године Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о отварању Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ("Службени гласник РС", број 92/13). Буџетски фонд је почео са радом 2014. године. До сада је спроведено 6 јавних позива за (су)финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) и склопљено је 77 уговора. Пројекти су првенствено обухватили мере унапређења енергетске ефикасности на термичком омотачу зграде (замена столарије и постављање термоизолације) и мере унапређења термотехничких система (уградња котлова на биомасу, уградња термостатских вентила, електронски регулисаних циркулационих пумпи и уређаја за мерење предате количине топлоте). Реализовали су се најчешће на јавним објектима као што су: предшколске установе, домови здравља, основне и средње школе и управне зграде ЈЛС.

Реализација 11 пројеката из првог јавног позива, који је расписан 2014. године, завршена је током 2015 и 2016. године. Укупна вредност свих радова за тих 11 пројеката износила је око 80 милиона динара. Укупна уштеда у потрошњи енергије за грејање у односу на стање пре енергетске рехабилитације износи око 40%, односно око 2,7 милиона kWh, а смањење емисија CO2 око 1120 t/год. У следећим ЈЛС су реализовани пројекти: Жагубици, Бабушници, Малом Зворнику, Димитровграду, Љубовији, Кикинди, Кули, Прибоју, Гаџином Хану, Бору и Горњем Милановцу.

Крајем децембра 2017. године завршени су сви пројекти у ЈЛС којима су додељена средства на основу првог јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години. Годишња уштеда енергије износи око 4,5 милиона kWh и смањење емисија CO2 око 1550 t/god. Енергетски су рехабилитовани јавни објекти у: Мионици, Бољевцу, Бечеју, Крушевцу, Крагујевцу, Свилајнцу, Ражњу, Новом Бечеју, Дољевцу, Жагубици, Бачком Петровцу, Гаџином Хану, Ужицу, Бабушници и Новом Саду.

Трећи јавни позив спроведен је крајем 2016 године. Укупна расположива бесповратна средства која су додељена овим јавним позивом износе до 500 хиљада УСД, донација UNDP (GEF) и до 25 милиона динара из Буџетског фонда. Крајем априла по основу овог јавног позива склопљени су уговори са 13 ЈЛС. Укупна инвестициона вредност изабраних пројеката је око 136 милиона динара. Од 13 изабраних пројеката чак 6 се односи на уградњу котлова на биомасу укупног капацитета од 2,5 MW. Процењена уштеда енергије износи око 2,1 милиона kWh годишње, а смањење емисије CO2 око 1500 тона годишње. Одобрено је суфинансирање пројеката енергетске ефикасности: Жагубици, Рашки, Књажевцу, Лапову, Шапцу, Медвеђи, Љубовији, Лучанима, Пећинцима, Свилајнцу, Жабарима, Крушевцу и Великој Плани.

Средином маја 2018. године расписан је јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2018. години у ЈЛС. Укупна расположива бесповратна средства која су се доделила у јавном позиву износила су 125 милиона динара. Позив је завршен 4. јула. Крајем октобра месеца објављено је решење о додели средстава, којим су се средства доделила за пројекте у 14 ЈЛС и то: Осечини, Крупњу, Љубовији, Иригу, Крагујевцу, Ћуприји, Краљеву, Гаџином Хану, Босилеграду, Велика Плана, Свилајнцу, Кањижи, Белој Паланки и Књажевцу. Уговори о додели средстава су потписани 8. новембра. Процењена уштеда енергије износи око 2,3 милиона kWh годишње, а смањење емисије CO2 око 1800 тона годишње.

Крајем фебруара месеца, односно 26. фебруара расписан је јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе и градским општинама. Позив је трајао до 27. марта. Укупна расположива средства по овом позиву износила су 325 милиона динара. Решењем Министарства рударства и енергетике додељена су средства за пројекте у 24 јединице локалних самоуправа/градских општина и то: Кикинди, Трговишту, Сурдулици, Суботица, Бела Паланка, Мајданпек, Алибунар, Земун, Свилајнац, Рашка, Кањижа, Ириг, Петровац на Млави, Чачак, Мионица, Ваљево, Деспотовац, Лучани, Мало Црниће, Крушевац, Љубовија, Ћуприја, Ниш, Кнић. Уговори о додели средстава су потписани 17. јуна. Укупна вредност пројеката је 490.628.865,92 динара, а допринос ЈЛС износи 165.628.865,92 динара (око 33,8 %). Процењена уштеда енергије износи око 8,2 милиона kWh годишње, а смањење емисије CO2 око 3300 t/год.

30. октобра 2019.год. је расписан Јавни позив 2/19 за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе и градским општинама. Јавни позив је трајао до 2. децембра 2019. године. Пристигло је укупно 43 пријаве на јавни позив.

Крајем фебруара 2020. године Министарство је донело и објавило:
- Решење о утврђивању листе редоследа пројеката
- Решење о одбацивању непотпуних пријава и одбијању пријава које нису у складу са Јавним позивом, ЈП 2/19.

Укупно 17 пријава је задовољило услове Јавног позива, од тога 16 пријава за пројекте унапређења енергетске ефикасности зграда и једна пријава која се односи на пројекат модернизације јавног осветљења.

У мају месецу 2020. године је објављено Решење о финансирању пројеката унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе. Средства су опредељена за 14 пројеката.

Уговори о додели средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, на основу Јавног позива 2-19,  потписани су 04.06.2020. године.

Додатне информације о раду Буџетског фонда за унапређње енергетске ефиксности можете добити путем електронске адресе: fondee@mre.gov.rs