Насловна » Сектори » Геологија и рударство

Сектори

Сектор за геологију и рударство

У Сектору за геологију и рударство, обављају се послови који се односе на:

  • мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања,
  • израду стратегије и развој рударства,
  • eксплоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење, употребу и одржавање рударских објеката, постројења, уређаја и др.
  • геолошка истраживања  минералних и других геолошких ресурса, начин и услове извођења, израду годишњих и средњорочних програма у области  геолошких   истраживања    која се односе на експлоатацију минералних сировина и  обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма,
  • предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање предузећа у области рударства и  геологије и других послови из области рударства и геологије;
  • аналитичко праћење свих активности у области геолошких истраживања и рада рударских објеката за експлоатацију минералних сировина у домену примене техничко-технолошких решења;
  • израду енергетског биланса који се односи на угаљ и праћење његове реализације,
  • израду годишњег биланса минералних сировина,
  • одлуке и спровођење поступака за давање концесија за експлоатацију минералних сировина.

 

 WEBGIS  GEOLISS