Насловна » Сектори » Електроенергетика » Одељење за електроенергетску инспекцију

Сектори

Сектор за електроенергетику

Одељење за електроенергетску инспекцију

У Одељењу за електроенергетску инспекцију обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор према Закону о енергетици, Закону о ефикасном коришћењу енергије и другим законима и прописима из области електроенергетике; обављање непосредног надзора над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини; израду извештаја о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; израду извештаја о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; припрему и извођење заједничких акција са инспекцијским органима других органа; сарадњу са другим секторима у Министарству и другим службама и стручним организацијама у вези са контролом реализације превентивног одржавања електроенергетских објеката и обезбеђивања безбедне и континуиране испоруке електричне енергије, као и други послови из делокруга Одељења.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19