Naslovna » Informacije od javnog značaja

Informacije

Informacije od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovlјen je institut Poverenika za informacije od javnog značaja, kao samostalanog državnog organa, koji je nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Organ vlasti dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ako organ vlasti na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Odgovorno lice u organu vlasti u skladu sa ovom Zakonom određuje jedno ili više službenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Ovlašćena lica ispred Ministarstva rudarstva i energetike su:

Milanka Marković, Sekretarijat Ministarstva

milanka.markovic@mre.gov.rs

Mihailo Milošević, Sektor za geologiju i rudarstvo

mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti elektronskom poštom na adrese lica ovlašćenih za rešavanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja: milanka.markovic@mre.gov.rs i mihailo.milosevic@mre.gov.rs, predajom na šalteru pisarnice koja se nalazi na adresi: Beograd, Nemanjina 22-26 ili putem pošte na istu adresu.

Obaveze ovlašćenog lica su da prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlјa informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja.

 Preuzmite dokument Rešenje o određivanju ovlašćenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

 Preuzmite dokument Obrazac za podnošenje zahteva za pristup informacijama

 Preuzmite dokument Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji

 Preuzmite dokument Žalba kada organ vlasti nije postupio/ nije postupio u celosti/ po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave)

 Preuzmite dokument Primer tužbe protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvolјena žalba

 Preuzmite dokument Primer tužbe protiv rešenja poverenika

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja prava na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi, Ministarstvo rudarstva i energetike odredilo je lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti ima obavezu da informiše i daje mišljenje zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti; prati primenu odredaba zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i obuke zaposlenih i kontrolu rada; na zahtev daje mišljenje o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti; kao i da sarađuje sa Poverenikom, odnosno ono predstavlja kontakt osobu za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa Poverenikom u vezi sa procenom rizika na zaštitu podataka o ličnosti.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu rudarstva i energetike je:
Milanka Marković, Sekretarijat Ministarstva
milanka.markovic@mre.gov.rs .

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19