Naslovna » Javne rasprave

Javne rasprave

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-366/2021-1 od 20. januara 2021. godine sprovodi se javna rasprava o Nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije u periodu od 21. januara do 9 februara 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu rudarstva i energetike na obrascu za učešće u javnoj raspravi putem elektronske pošte na i-mejl: biljana.mlinar@mre.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Javna rasprava o Nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Zaključak Odbora za privredu i finansije sa Programom javne rasprave

Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

Obrazloženje

Izveštaj o sprovedenoj analizi efekata Nacrta zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

Obrazac za učešće u javnoj raspravi

 

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-487/2021 od 20. januara 2021. godine sprovodi se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u periodu od 21. januara do 9 februara 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu rudarstva i energetike na obrascu za učešće u javnoj raspravi putem elektronske pošte na i-mejl: energetika@mre.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici.

Zaključak Odbora za privredu i finansije sa Programom javne rasprave

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Obrazloženje

Pregled odredaba Zakona o energetici koje se menjaju i dopunjuju

Izveštaj o sprovedenoj analizi efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Obrazac za učešće u javnoj raspravi

 

SPROVOĐENjE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA

Ministarstvo rudarstva i energetike obaveštava javnost i sve zainteresovane strane da će javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima biti sprovodena u periodu od 21. januara do 9. februara 2021. godine.

Pozivamo sve zainteresovane strane da pošalju komentare, predloge i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona do utorka, 9. februara 2021. godine, putem elektronske pošte na adresu: mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Progam javne rasprave

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Obrazloženje

Izveštaj o sprovedenoj analizi efekata Nacrtuazakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Obrazac za učešće u javnoj raspravi

Konačni nacrt za javnu raspravu

 

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OBNOVLjIVIM IZVORIMA ENERGIJE

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-476/2021-2 od 20. januara 2021. godine u periodu od 21. januara do 9. februara 2021. godine sprovodi se javna rasprava o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu rudarstva i energetike na obrascu za učešće u javnoj raspravi do 9. februara 2021.godine putem elektronske pošte na i-mejl: oie@mre.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Javna rasprava o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije.

Zaključak Odbora za privredu i finansije sa Programom javne rasprave

Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije

Obrazloženje

Analiza efekata propisa

Obrazac za učešće u javnoj raspravi

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19