Насловна » Јавне расправе

Јавне расправе

Јавне расправе

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ ЕНЕРГИЈЕ

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-366/2021-1 од 20. јануара 2021. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије у периоду од 21. јануара до 9 фебруара 2021. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству рударства и енергетике на обрасцу за учешће у јавној расправи путем електронске поште на и-мејл: bilјana.mlinar@mre.gov.rs или поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: Јавна расправа о Нацрту закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије.

Закључак Одбора за привреду и финансије са Програмом јавне расправе

Нацрт закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

Образложење

Извештај о спроведеној анализи ефеката Нацрта закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

Образац за учешће у јавној расправи

 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-487/2021 од 20. јануара 2021. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о енергетици у периоду од 21. јануара до 9 фебруара 2021. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству рударства и енергетике на обрасцу за учешће у јавној расправи путем електронске поште на и-мејл: energetika@mre.gov.rs или поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о енергетици.

Закључак Одбора за привреду и финансије са Програмом јавне расправе

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о енергетици

Образложење

Преглед одредаба Закона о енергетици које се мењају и допуњују

Извештај о спроведеној анализи ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о енергетици

Образац за учешће у јавној расправи

 

СПРОВOЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Министaрство рударства и енергетике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће jавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима бити спроводена у периоду од 21. јануара до 9. фебруара 2021. године.

Позивамо све заинтересоване стране да пошаљу коментаре, предлоге и сугестије у вези са Нацртом закона до уторка, 9. фебруара 2021. године, путем електронске поште на адресу: mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Прогам јавне расправе

Нацрт закона о изменама и допунама закона о рударству и геолошким истраживањима

Образложење

Извештај о спроведеној анализи ефеката Нацртуазакона о изменама и допунама закона о рударству и геолошким истраживањима

Образац за учешће у јавној расправи

Коначни нацрт за јавну расправу

 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-476/2021-2 од 20. јануара 2021. године у периоду од 21. јануара до 9. фебруара 2021. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству рударства и енергетике на обрасцу за учешће у јавној расправи до 9. фебруара 2021.године путем електронске поште на и-мејл: oie@mre.gov.rs или поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: Јавна расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије.

Закључак Одбора за привреду и финансије са Програмом јавне расправе

Нацрта закона о обновљивим изворима енергије

Образложење

Анализа ефеката прописа

Образац за учешће у јавној расправи

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19