Naslovna » Javni tenderi

Javni tenderi

Javni tenderi

08.12. 2020.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom Razvojnom Bankom- KfW
OBJAVLjUJE MEĐUNARODNI TENDER
za
Konsultantske usluge za implementaciju projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja („Ozelenjavanje javnog sektora“)

Država: Republika Srbija
Rok za prijavu: 12. februar 2021
Tender br.: BMZ-Nr. 2019 68 395, 2019 70 136, KfW Broj nabavke: 506347 Naziv projekta: Energetska efikasnost u javnim zgradama i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja („Ozelenjavanje javnog sektora“)
Vrsta obaveštenja: Izražavanje interesa / predkvalifikacija
Kratak opis:

Konsultanti sa adekvatnim iskustvom su pozvani da predaju dokumentaciju za predkvalifikacionu fazu izbora konsultantskih usluga za sprovođenje Projekta. Projekat obuhvata energetsku sanaciju/rekonstrukciju i modernizaciju VMA bolnice u Beogradu.

Konsultant će delovati kao Kancelarija za upravljanje projektima (PMO). PMO će biti odgovoran za pripremu, upravljanje projektom, koordinaciju i nadzor radova, opreme i usluga VMA projekta. Upravljaće i kontrolisati celokupni proces planiranja i implementacije projekata, kao i podugovarati i administrirati podizvođače za radove i usluge na projektu. Konsultant će imati ulogu FIDIC inženjera.

Detaljni opis poziva za podnošenje ponuda nalazi se u priloženom dokumentu- ovde

 

The Ministry of Mining and Energy of the Republic of Serbia in cooperation with the German Development Bank-KfW
ANNOUNCES INTERNATIONAL OPEN TENDER
For
Consulting services for project implementation Energy Efficiency in Public Buildings and Renewable Energies in the District Heating Sector (“Greening the Public Sector”)

Country: Republic of Serbia
Deadline: February 12, 2021
Title: Consulting Services - Energy Efficiency in Public Buildings and Renewable Energies in the District Heating Sector (“Greening the Public Sector”)
Tender No.: BMZ-Nr. 2019 68 395, 2019 70 136, KfW Procurement No.: 506347
Project Name: Energy Efficiency in Public Buildings and Renewable Energies in the District Heating Sector (“Greening the Public Sector”)
Type of Notice: Expression of Interest / Prequalification
Short description:

Qualified independent consultants are invited to submit prequalification documents for consulting services for the implementation of the a.m. project. The project comprises the energy efficient reconstruction and modernization of VMA hospital in Belgrade.

The Consultant shall act as Project Management Office (PMO). The PMO respectively the PMO Agent shall be responsible for preparation, project management, coordination and supervision of works, supplies and services of the VMA Project. It shall manage and control the overall project planning and implementation process as well as subcontract and administer sub-consultants for future components. The Consultant will fulfill the role of a FIDIC Engineer.

A detailed description of the invitation to tender can be found in the attached document- here

 

27.10. 2020.

Tender za izbor rezervnog snabdevača električnom energijom 2020

Odluka o raspisivanju tendera

Poziv za podnošenje prijava

Tenderska dokumentacija

 

17.08. 2020.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije
OBJAVLjUJU POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
za
nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju / rekonstrukciju objekata u Kruševcu, Užicu i Vrbasu

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, objavljuje poziv za podnošenje ponuda za Nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju šest (6) objekata u Kruševcu, pet (5) objekata u Užicu i šest (6) objekata u Vrbasu.

Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna za preuzimanje na švajcarskoj veb stranici za javne nabavke (SIMAP) www.simap.ch . Rok za podnošenje ponuda je 22. Oktobar 2020 pre 11:00.

Detaljniji opis poziva za podnošenje ponuda nalazi se u priloženom dokumentu - ovde.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
CALL FOR TENDER SUBMISSION
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Kruševac, Užice and Vrbas

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing call for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of six (6) buildings in Kruševac, five (5) buildings in Užice and six (6) buildings in Vrbas.

Complete tender documentation is available for download on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch . Deadline for submission offers is 22nd October 2020 before 11:00.

Detailed description of call for tender submission is provided in the attached document - here.

 

27.07. 2020.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije
NAJAVLjUJU OBJAVU TENDERA
za
nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju / rekonstrukciju objekata u Kruševcu, Užicu i Vrbasu

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, najavljuje objavu tendera za Nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju šest (6) objekata u Kruševcu, pet (5) objekata u Užicu i šest (6) objekata u Vrbasu.

Zvanična objava tenderske dokumentacije se očekuje u narednih 30 dana. Detaljnija najava tendera se nalazi u priloženom dokumentu - ovde.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
ARE ANNOUNCING THE TENDER
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Kruševac, Užice and Vrbas

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation is announcing the Tender for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of six (6) buildings in Kruševac, five (5) buildings in Užice and six (6) buildings in Vrbas.

Official tender publishing is expected within the next 30 days. Detailed announcement is provided in the attached document - here.

 

28.10. 2019.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije objavljuju
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA
za
nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju / rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Kruševcu i Užicu

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, objavljuju da se rok za za podnošenje ponuda za Nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju četiri (4)objekta u Paraćinu, šest (6) objekata u Kruševcu i pet (5) objekata u Užicu odlaže za nedelju dana.

Novi rok za podnošenje ponuda je 09. Decembar 2019 do 10:00.

Amandman sa detaljnim opisom se nalazi OVDE.

Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna na švajcarskoj veb stranici za javne nabavke (SIMAP) www.simap.ch.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing
NOTICE FOR TENDER SUBMISSION POSTPONEMENT
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing postponement of the deadline for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice for one week.

New deadline for submission offers is 9th December 2019 before 10:00.

Amendment with detailed description is provided HERE.

Complete tender documentation is available on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch.

 

22.10. 2019.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije
OBJAVLjUJU POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
za
nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju / rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Kruševcu i Užicu

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, objavljuje poziv za podnošenje ponuda za Nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju četiri (4)objekta u Paraćinu, šest (6) objekata u Kruševcu i pet (5) objekata u Užicu.

Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna za preuzimanje na švajcarskoj veb stranici za javne nabavke (SIMAP) www.simap.ch . Rok za podnošenje ponuda je 02. Decembar 2019 pre 12:00.

Za detaljnije informacije kliknite OVDE .

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
CALL FOR TENDER SUBMISSION
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice

Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing call for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice.

Complete tender documentation is available for download on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch . Deadline for submission offers is 2nd December 2019 before 12:00.

For more details regarding tender announcement click HERE .

 

03.10. 2019.

„Međunarodni javni postupak objedinjene nabavke za projektovanje, izgradnju i opremanje na projektu „Promocija obnovljive energije – razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji“ – Dvostepeni međunarodni postupak (ICB).

„International open tender of Bundle Procurement for Building and Engineering Works for the Project “Promotion of Renewable Energies – Developing the Biomass Market in Serbia“- two stage International Competitive Bidding (ICB).

“Obaveštenje o nabavci koje je 03. oktobra 2019. godine objavljeno na portalu: ovde, svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti ovde. Za dalju proceduru, molimo da kontaktirate Tender agenta. Jezik tendera/Projekta je engleski.“

“All interested bidders can find here the Procurement Notice that has been published on October 3, 2019 on: here. (link na dookument “Biomass plant.pdf”) For further procedure, please contact the Tender Agent. The language of the Tender/Project is English.”

 

18.09.2019.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije
NAJAVLjUJU OBJAVU TENDERA
za
nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju / rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Kruševcu i Užicu


Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, najavljuje objavu tendera za Nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju četiri (4) objekta u Paraćinu, šest (6) objekata u Kruševcu i pet (5) objekata u Užicu.
Zvanična objava tenderske dokumentacije se očekuje u narednih 30 dana. Detaljnija najava tendera se nalazi u priloženom dokumentu. Za detaljnije informacije kliknite OVDE.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
ARE ANNOUNCING THE TENDER
for
supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice


Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation is announcing the Tender for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice.
Official tender publishing is expected within the next 30 days. Detailed announcement is provided in the attached document. For more details regarding tender announcement click HERE.

 

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19