Насловна » Сектори » Међународна сарадња, европске интеграције и управљање пројектима » Одељење за управљање пројектима

Сектори

Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима

Одељење за управљање пројектима

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ
У СЕКТОРУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Финансијски споразум је потписан између Европске комисије и Републике Србије 06.06.2014. године, којим је одобрено финансирање пројеката из сектора рударства и енергетике за ИПА I компоненту за 2013. годину.

Одобрени су следећи пројекти:

 • Јачање капацитета у облaсти енергетског планирања (1,1 милиона евра)
 • Ажурирање катастра малих хидроелектрана (1,5 милиона евра)
 • Надзор над извођењем радова Изградње постројења за прочишћавање отпадних вода у ТЕ-КО Костолaц Б (0,7 милиона евра)
 • Изградња постројења за прочишћавање отпадних вода у ТЕ-КО Костолц Б (6,3 милиона евра)
 • Набавка хардвера и софтвера за Јавно предузеће Србијагас у циљу отварања тржишта гаса (3,3 милиона евра)
 • Израда катастра рударског отпада (2,2 милиона евра)

Финансијски споразум предвиђа суфинансирање по уговорима у следећим пропорцијама: суфинансирање у износу од најмање 10% од укупне вредности буџета који се односи на техничку помоћ – уговори о услугама; суфинансирање у износу од 15% од укупне вредности буџета који се односи на инвестиције (инфраструктурни радови и набавка опреме) – уговори о набавци и уговори о радовима.

Одлуком о преносу права управљања средствима претприступне помоћи која се односи на прву компоненту инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција, од 20. марта 2014. године, Европска комисија је на Републику Србију пренела овлашћење за самостално управљање средствима претприступне помоћи ЕУ(децентрализовано управљање). Преласком на децентрализовано управљање, процес спровођења пројеката односно процес набавки услуга/радова/опреме врши за конкретан уговор у целини и то према правилима уговарања и набавки која важе у Европској унији (тзв. PRAG правила). Процедуру јавних набавки више не врши Делегација Европске уније у Београду, већ институције Републике Србије - Тело за уговарање (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, Министарство финансија), како за средства финансијске помоћи ЕУ тако и за национално суфинансирање.

Јавне набавке објављују се на сајтовима:

• oфицијелној интернет презентацији Службеног гласника Европске уније, портал за јавне набавке TED – http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
• oфицијeлној интернет презентацији Министарства финансија РС – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ -  http://www.cfcu.gov.rs/tenderi.php

 

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19