Насловна » Министарство » Секретаријат министарства

Министарство

Секретаријат министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровске, финансијске, информатичке послове; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима.
 
У Секретаријату Министарства образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 • Одељење за правне  и опште послове
 • Одељење  за материјално-финансијске послове
 • Група за возни парк

Маја Матија Ристић

вд Секретара министарства

Овлашћења секретара министарства

Секретар министарства за свој рад одговара министру; Секретар Министарства помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица министарства и сарађује са другим органима; Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.

Зорица Бугарски

Начелник одељења за правне и опште послове

Бранислав Ђелић

Начелник одељења за материјално-финансијске послове

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19