Насловна » Сектори » Нафта и гас » Група за Централно складишно тело – ЦСТ

Сектори

Сектор за нафту и гас

Група за Централно складишно тело – ЦСТ

У Групи за Централно складишно тело – ЦСТ обављају се послови који се односе на: формирање, одржавање, инвестирање и извештавање о обавезним резервама нафте и деривата нафте; припрему и праћење реализације дугорочног, средњорочног и годишњег програма обавезних резерви; одређивање приоритета и предлагање одговарајућих мера и активности; сарадњу и координацију са надлежним државним органима и међународним институцијама, праћење реализације међудржавних уговора и споразума који се односе на обавезне резерве; припрему уговора и израду аката у вези са обавезним резервама, као и други послови из делокруга Групе.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19