Naslovna » Oglasna tabla

Oglasna tabla

Oglasna tabla

NAKNADE ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Popunjeni Obrazac O-1 i odgovarajući Ostali obrasci dostavljaju se na elektronsku adresu naknade.ee@mre.gov.rs

Broj računa za uplatu naknada za energetsku efikasnost je: 840-741519843-90,
Broj modela: 97,
Poziv na broj je:
10-601-1 - električna energija,
07-601-2 - prirodni gas i komprimovani prirodni gas,
04-601-3 - derivati nafte: bezolovni motorni benzin, gasna ulja, ulja za loženje, TNG autogas.

 

Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u skladu sa članom 77. st. 2. i 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) . Dokument se može preuzeti ovde.

 

Polazne osnove za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje Polazne osnove za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u skladu sa članom 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i čl. 32, 34. i 41. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18). Dokument se može preuzeti ovde.

 

15.01.2021.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) objavljuje se obaveštenje u predmetu br. 310-02-01568/2020-02 koje se odnosi na preduzeće Rudar RNM d.o.o

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) objavljuje se rešenje u predmetu br. 310-02-01139/2017-02 koje se odnosi na fizičko lice Gordanu Stojanović

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) objavljuje se rešenje u predmetu br. 310-02-00361/2019-02 koje se odnosi na fizičko lice Stanković Pavla

 

11.01.2021.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) objavljuje se obaveštenje u predmetu br. 310-02- 00922/2018-02 koje se odnosi na preduzeće Medbase Metals doo Beograd

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) objavljuje se obaveštenje u predmetu br. 310-02- 00923/2018-02 koje se odnosi na preduzeće Medbase Metals doo Beograd

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) objavljuje se obaveštenje u predmetu br. 310-02- 00924/2018-02 koje se odnosi na preduzeće Medbase Metals doo Beograd

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) objavljuje se obaveštenje u predmetu br. 310-02- 00925/2018-02 koje se odnosi na preduzeće Medbase Metals doo Beograd

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) objavljuje se obaveštenje u predmetu br. 310-02- 00926/2018-02 koje se odnosi na preduzeće Medbase Metals doo Beograd

 

29.12.2020.

Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije

Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije u skladu sa članom 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i čl. 32, 34. i 41. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18). Dokument se može preuzeti ovde.

 

POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE

Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije u skladu sa članom 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18). Dokument se može preuzeti ovde.

 

07.08.2020.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Rešenje u predmetu br. 310-02-00807/2020-02 koje se odnosi na preduzeće Golden age resources doo

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Opomena u predmetu br. 401-00-388/2020-02/50 koja se odnosi na preduzeće Agrošumadija doo

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Opomena u predmetu br. 401-00-388/2020-02/35 koja se odnosi na preduzeće Šamot - rudnik

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Opomena u predmetu br. 401-00-388/2020-02/52 koja se odnosi na preduzeće Ceraprom doo

 

16.07.2020.

 Preuzmite dokument Godišnji izveštaj o upravljanju sukobom interesa za 2019. godinu

 

11.03.2020.

 Preuzmite dokument
U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu broj 312-01-00817/2019-06 udruženja građana „Ne davimo Beograd”

 Preuzmite dokument
U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) objavljuje se zaključak u predmetu broj 312-01-00817/2019-06 udruženja građana „Ne davimo Beograd”

 Preuzmite dokument
U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) objavljuje se ispravka rešenja u predmetu broj 312-01-00817/2019-06 udruženja građana „Ne davimo Beograd”

 Preuzmite dokument
U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu broj 312-01-00818/2019-06 udruženja građana „Ne davimo Beograd” .

 Preuzmite dokument
U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) objavljuje se ispravka rešenja u predmetu broj 312-01-00818/2019-06 udruženja građana „Ne davimo Beograd”

 Preuzmite dokument
U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) objavljuje se zaključak u predmetu broj 312-01-00818/2019-06 udruženja građana „Ne davimo Beograd”

 Preuzmite dokument
U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu broj 312-01-00892/2015-06 stranke „IEL Wind Basaid”

 

02.03.2020.

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Obaveštenje u predmetu br. 310-02-01124/2019-02 koje se odnosi na preduzeće Agrošumadija doo Žirovnica“

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Obaveštenje u predmetu br. 310-02-01124/2019-02 koje se odnosi na preduzeće Ciglana Kruševac"

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Obaveštenje u predmetu br. 310-02-01124/2019-02 koje se odnosi na preduzeće Diabase Tavani Beograd"

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Obaveštenje u predmetu br. 310-02-01124/2019-02 koje se odnosi na preduzeće Kvarc Sand Beograd"

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Obaveštenje u predmetu br. 310-02-01124/2019-02 koje se odnosi na preduzeće Stone Cop Valjevo"

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Obaveštenje u predmetu br. 310-02-01124/2019-02 koje se odnosi na preduzeće Virkom Pirot"

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Rešenje u predmetu br. 310-02-01139/2017-02 koje se odnosi na Grupu fizičkih lica"

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Rešenje u predmetu br. 310-02-01552/2015-02 koje se odnosi na preduzeće Iva inženjering"

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Rešenje u predmetu br. 310-02-00723/2018-02 koje se odnosi na preduzeće Mermer-granit Galović Čačak"

 Preuzmite dokument
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Rešenje u predmetu br. 310-02-01412/2016-02 koje se odnosi na preduzeće Betec Resources doo Beograd"

 

06.12.2019.

 Preuzmite dokument Dokument: odbijanje SJ Balkan Group 1598-2017
„U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Rešenje u predmetu br. 310-02-01598/2017-02 koji se odnosi na preduzeće SJ BALKAN GROUP d.o.o. iz Beograda.

24.07.2019.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Rešenje u predmetu br. 310-02-00361/2019-02 stranke Stanković Pavle iz Smedereva

24.07.2019.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se Rešenje u predmetu br. 310-02-01139/2017-02 koji se odnosi na grupu fizičkih lica Gordana Stojanović, Dragan Kamidžorac i Goran Kamidžorac

1.03.2019.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik“ br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-00671/2018-06 od 14.12.2018.godine. Stranka ENERGO-RADAN DOO GORNJI BRESTOVAC.

 

12.02.2019.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik“ br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-01002/2018-06 od 01.11.2018.godine. Stranka Nikola Marković.

 

05.02.2019.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik“ br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-00854/2018-06 od 22.10.2018.godine. Stranka Zoran Pavlović.

 

25.04.2018.

 Preuzmite dokument Tekst konkursa za tehničkog/finansijskog eksperta na realizaciji programa “Podsticanje OIE – Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji“

 

18.04.2018.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-00498/2012-10 stranke „WP Energy Systems”

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-00499/2012-10 stranke „WP Energy Systems”

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-00501/2012-10 stranke „WP Energy Systems”

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-01046/2015-06 stranke „SLOBODNA ENERGIJA”

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-01088/2015-06 stranke „ČUKA SOL DOO”

 

05.04.2018.

 Preuzmite dokument U skladu sa članom 78. stav 2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16) objavljuje se rešenje u predmetu br. 312-01-01153/2017-06 stranke Dragana Jevtića.

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19