Насловна » Огласна табла

Огласна табла

ОГЛАСНА ТАБЛА

НАКНАДЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Попуњени Образац О-1 и одговарајући Остали обрасци достављају се на електронску адресу naknade.ee@mre.gov.rs

Број рачуна за уплату накнада за енергетску ефикасност је: 840-741519843-90,
Број модела: 97,
Позив на број је:
10-601-1 - електрична енергија,
07-601-2 - природни гас и компримовани природни гас,
04-601-3 - деривати нафте: безоловни моторни бензин, гасна уља, уља за ложење, ТНГ аутогас.

 

Полазне основе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о енергетици

Министарство рударства и енергетике објављује Полазне основе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о енергетици у складу са члaном 77. ст. 2. и 3. Зaкoнa o држaвнoj упрaви („Службени глaсник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. зaкoн и 47/18) . Документ се може преузети овде.

 

Полазне основе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима

Министарство рударства и енергетике објављује Полазне основе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима, у складу са члaном 77. Зaкoнa o држaвнoj упрaви („Службени глaсник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. зaкoн и 47/18) и чл. 32, 34. и 41. Закона о планском систему Републике Србије („Службени глaсник РС”, број 30/18). Документ се може преузети овде.

 

15.01.2021.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се обавештење у предмету бр. 310-02-01568/2020-02 које се односи на предузеће Rudar RNM d.o.o

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се решење у предмету бр. 310-02-01139/2017-02 које се односи на физичко лице Гордану Стојановић

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се решење у предмету бр. 310-02-00361/2019-02 које се односи на физичко лице Станковић Павла

 

11.01.2021.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се обавештење у предмету бр. 310-02- 00922/2018-02 које се односи на предузеће Medbase Metals doo Beograd

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се обавештење у предмету бр. 310-02- 00923/2018-02 које се односи на предузеће Medbase Metals doo Beograd

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се обавештење у предмету бр. 310-02- 00924/2018-02 које се односи на предузеће Medbase Metals doo Beograd

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се обавештење у предмету бр. 310-02- 00925/2018-02 које се односи на предузеће Medbase Metals doo Beograd

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) објављује се обавештење у предмету бр. 310-02- 00926/2018-02 које се односи на предузеће Medbase Metals doo Beograd

 

29.12.2020.

Полазне основе за израду Нацрта закона о обновљивим изворима енергије

Министарство рударства и енергетике објављује Полазне основе за израду Нацрта закона о обновљивим изворима енергије у складу са члaном 77. Зaкoнa o држaвнoj упрaви („Службени глaсник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. зaкoн и 47/18) и чл. 32, 34. и 41. Закона о планском систему Републике Србије („Службени глaсник РС”, број 30/18). Документ се може преузети овде.

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ ЕНЕРГИЈЕ

Министарство рударства и енергетике објављује Полазне основе за израду Нацрта закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије у складу са члaном 77. Зaкoнa o држaвнoj упрaви („Службени глaсник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. зaкoн и 47/18). Документ се може преузети овде.

 

07.08.2020.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-00807/2020-02 које се односи на предузеће Golden age resources doo

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Опомена у предмету бр. 401-00-388/2020-02/50 која се односи на предузеће Agrošumadija doo

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Опомена у предмету бр. 401-00-388/2020-02/35 која се односи на предузеће Šamot - rudnik

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Опомена у предмету бр. 401-00-388/2020-02/52 која се односи на предузеће Ceraprom doo

 

16.07.2020.

 Преузмите документ Годишњи извештај о управљању сукобом интереса за 2019. годину

 

11.03.2020.

 Преузмите документ
У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) објављује се решење у предмету број 312-01-00817/2019-06 удружења грађана „Не давимо Београд”

 Преузмите документ
У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) објављује се закључак у предмету број 312-01-00817/2019-06 удружења грађана „Не давимо Београд”

 Преузмите документ
У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) објављује се исправка решења у предмету број 312-01-00817/2019-06 удружења грађана „Не давимо Београд”

 Преузмите документ
У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) објављује се решењe у предмету број 312-01-00818/2019-06 удружења грађана „Не давимо Београд” .

 Преузмите документ
У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) објављује се исправка решења у предмету број 312-01-00818/2019-06 удружења грађана „Не давимо Београд”

 Преузмите документ
У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) објављује се закључак у предмету број 312-01-00818/2019-06 удружења грађана „Не давимо Београд”

 Преузмите документ
У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) објављује се решењe у предмету број 312-01-00892/2015-06 странке „IEL Wind Basaid”

 

02.03.2020.

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Обавештење у предмету бр. 310-02-01124/2019-02 које се односи на предузеће Агрошумадија доо Жировница“

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Обавештење у предмету бр. 310-02-01124/2019-02 које се односи на предузеће Циглана Крушевац"

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Обавештење у предмету бр. 310-02-01124/2019-02 које се односи на предузеће Diabase Tavani Београд"

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Обавештење у предмету бр. 310-02-01124/2019-02 које се односи на предузеће Kvarc Sand Београд"

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Обавештење у предмету бр. 310-02-01124/2019-02 које се односи на предузеће Stone Cop Ваљево"

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Обавештење у предмету бр. 310-02-01124/2019-02 које се односи на предузеће Virkom Пирот"

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-01139/2017-02 које се односи на Групу физичких лица"

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-01552/2015-02 које се односи на предузеће Ива инжењеринг"

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-00723/2018-02 које се односи на предузеће Мермер-гранит Галовић Чачак"

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-01412/2016-02 које се односи на предузеће Betec Resources doo Beograd"

 

06.12.2019.

 Преузмите документ
„У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-01598/2017-02 који се односи на предузеће SJ BALKAN GROUP d.o.o. из Београда.

24.07.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-00361/2019-02 странке Станковић Павле из Смедерева

24.07.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се Решење у предмету бр. 310-02-01139/2017-02 који се односи на групу физичких лица Гордана Стојановић, Драган Камиџорац и Горан Камиџорац

1.03.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00671/2018-06 од 14.12.2018.године. Странка ENERGO-RADAN DOO GORNJI BRESTOVAC.

 

12.02.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-01002/2018-06 од 01.11.2018.године. Странка Никола Марковић.

 

05.02.2019.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00854/2018-06 од 22.10.2018.године. Странка Зоран Павловић.

 

25.04.2018.

 Преузмите документ Текст конкурса за техничког/финансијског експерта на реализацији програма “Подстицање ОИЕ – Развој тржишта биомасе у Републици Србији“

 

18.04.2018.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00498/2012-10 странке „WP Energy Systems”

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00499/2012-10 странке „WP Energy Systems”

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-00501/2012-10 странке „WP Energy Systems”

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-01046/2015-06 странке „SLOBODNA ENERGIJA”

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-01088/2015-06 странке „ČUKA SOL DOO”

 

05.04.2018.

 Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16) објављује се решење у предмету бр. 312-01-01153/2017-06 странке Драгана Јевтића.

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19