Насловна » Архива » Јавне набавке -Управа за резерве енергената

Архива

Јавне набавке - Управа за резерве енергената

2019.godina

 Преузмите документ План јавних набавки за 2019. годину – Управе за резерве енергената

 

2018. година

 Преузмите документ План јавних набавки за 2018. годину – Управе за резерве енергената

 

Услуга квалитативне и квантитативне контроле обавезних резерви нафте и деривата нафте , ЈН 03/2018

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара деривата нафте-гасно уље евро дизел (srps en 590), ЈН 02/2018

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - енглески

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Услуга осигурања робе - нафте и деривата нафте, ЈН 01/2018

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

2017. година

План јавних набавки за 2017. годину – Управе за резерве енергената

 

Отворени поступак за јавну набавку услуга – Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте (Тикети) ЈН бр. 04/17

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда - енглески

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Питања и одговори 4

 Преузмите документ Питања и одговори 5

 Преузмите документ Питања и одговори 6

 Преузмите документ Питања и одговори 7

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 03/2017 - Услуге вршења стручног надзора на извођењу радова на изградњи система за рекуперацију пара (ВРУ) на инсталацији "Пожега" у Пожеги

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку бр. ЈН-02/2017 - Набавка добара деривата нафте

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда - енглески

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка бр. ЈН број 01/2017 - Осигурање робе - нафте и деривата нафте

 Preuzmite dokument Позив за подношење понуда

 Preuzmite dokument Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом уговору

 

 

2016. година

План јавних набавки за 2016. годину – Управе за резерве енергената

 

Јавна набавка бр. Јн-06/2016 услуга саветника за јавно – приватно партнерство за изградњу складишта за обавезне резерве

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

 Преузмите документ Питања и одговори 4

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 4

 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка бр. Јн-05/2016 у отвореном поступку набавке услуга Квалитативне и квантитативне контроле обавезних резерви нафте и деривата нафте

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка – Изградња система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о обиласку локације

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка услуга - Осигурање робе - нафте и деривата нафте – 03/16 у отвореном поступку

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jaвна набавка услуга - Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте ЈН 02/16 у отвореном поступку

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Грађански надзорник - решење

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - измена

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - измена - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација -измена

 Преузмите документ Конкурсна документација - измена - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ - Управа за резерве енергената
И РЕПУБЛИЧКE ДИРЕКЦИЈE ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/16– НАБАВКА ДЕРИВАТА НАФТЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Грађански надзорник - решење

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - измена

 Преузмите документ Позив за подношење понуда - измена - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - измена

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

2015. година

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за
Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте ЈН 04/15

 Преузмите документ Обавештење

 Преузмите документ Notification

 Преузмите документ Конкурсна документација - измена

 Преузмите документ Amended Tender documents

 Преузмите документ Mишљење

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ - Управа за резерве енергената
И РЕПУБЛИЧКE ДИРЕКЦИЈE ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ЈАВНА НАБАВКА
бр. 03/15– НАБАВКА ДЕРИВАТА НАФТЕ
у Преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Обавештење

 Преузмите документ Notification

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Mишљење

 Преузмите документ Грађански надзорник

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Питања и одговори 3

 Преузмите документ Питања и одговори 4

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Позив за доставу понуде у јавној набавци мале вредности за који се издаје наруџбеница

 Преузмите документ Образац понуде Позив за ИТ опрему

 Преузмите документ Техничка спецификација ИТ опреме

 

Позив за доставу понуде у набавци добара- канцеларијских столица за који се издаје наруџбеница

 Преузмите документ Образац понуде Позив за достављање понуде

 Преузмите документ Техничка спецификација


 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ - Управа за резерве енергената
И РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/15– НАБАВКА СИРОВЕ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Грађански надзорник - решење

 Преузмите документ Грађански надзорник - обавештење

 

 Преузмите документ Invitation of submit offers

 

 Преузмите документ Одговори на питање 1

 Преузмите документ Одговори на питања 2

 Преузмите документ Одговори на питања 3

 Преузмите документ Одговори на питања 4

 Преузмите документ Одговори на питања 5

 Преузмите документ Одлука о додели уговора за партију 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора за партију 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора за партију 3

 Преузмите документ Одлука о додели уговора за партију 4

 Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци за партију 2

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 1

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 2

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 3

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за Уговор о правима на опцијску куповину деривата нафте ЈН 01/15

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 Преузмите документ Notification on initiating a negotiated procedure without publication of the invitation to tender

 Преузмите документ Tender documents

 Преузмите документ Notification for extension of the deadline

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19