Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за обновљиве изворе енергије » Помоћни регистар

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за обновљиве изворе енергије

Помоћни регистар

Сходно обавези која проистиче из Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије објављујемо спискове захтева за привремене и повлашћене статусе произвођача електричне енергије који конкуришу за слободне капацитете („квоте“) за које су предвиђене мере подстицаја.

Молимо странке да уколико уоче неку грешку у табелама о томе обавесте одсек за ОИЕ на oie@mre.gov.rs .

 

ЛЕГЕНДА

 БОЈА:

ЗНАЧЕЊЕ:

 

изграђена електрана која је стекла  статус повлашћеног произвођача

 

електрана која је стекла привремени статус повлашћеног произвођача, и која има резервисано место у квоти у току важења привременог статуса повлашћеног произвођача

 

електрана или планирана електрана која није ушла у квоту јер је негативно решен захтев

 

електране које нису у року стекле статус повлашћеног произвођача и на основу којих је формиран ослобођени капацитет

 

електрана за чији захтев је поступак решавања у току

линк:

ЗНАЧЕЊЕ:

НА ОСНОВУ ПРИВРЕМЕНОГ СТАТУСА

упућује на решење о привременом статус повлашћеног произвођача на основу когa је подносилац захтева резервисао место у квоти и тражи статус повлашћеног произвођача