Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за унапређење енергетске ефикасности » Пројекат Alterenergy

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за унапређење енергетске ефикасности

Пројекат Alterenergy

Пројекат Alterenergy је међународни стратешки пројекат у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Пројекат је највећим делом финансиран из програма прекограничне сарадње Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007-2013, а делом сопственим средствима.

Циљ пројекта је да допринесе остварењу циљева ЕУ о клими и енергији „20-20-20“ кроз промоцију енергетске одрживости у малим заједницама Јадранске регије, побољшавајући њихов капацитет да планирају и управљају интегрисаним акцијама енергетске уштеде и производње енергије из обновљивих извора. На Пројекту учествује 18 организација, регија, министарстава и енергетских агенција из 8 земаља Jадранске регије.

До сада су на пројекту организоване радионице и семинар за подизање капацитета званичника малих општина за питања планирања и рада у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Израђено је 9 енергетских процена и 4 енергетска плана за одабране општине. Министарство је као домаћин учествовало у организацији семинара и пословног састанка (В2В) у Београду, чији је примарни циљ био повезивање малих и средњих предузећа јадранске регије и помоћ у остваривању те сарадње. Присутно је било преко 100 учесника међу којима су били представници амбасада, представници малих и средњих предузећа (из Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Италије, Словеније, Србије, Хрватске и Црне Горе), представници партнера на пројекту Alterenergy и др. Такође, Министарство је са партнерима организовало учешће представника малих и средњих предузећа из Србије на пословном састанку у Италији, где је поред домаћина највећи број компанија био из наше земље.

Документи за преузимање: