Насловна » Документа » Секретаријат

Документа

Секретаријат

Правила понашања државних службеника

 1. Кодекс понашања државних службеника
 2. Директива Кодекс) о забрани коруптивног понашања државних службника и намештеника у Министарству рударства и енергетике

Остало

 1. Решење у циљу оставривања права на заштиту од злостављања на раду
 2. Наредба о забрани пушења у радном простору Министарства
 3. Кодекс понашања чланова владе о границама дозвољености коментарисања судских одлука и поступака

Интерна акта

 1. Директива о примању, распоређивању и отпремању поште као и о архивирању и чувању архивираних предмета
 2. Директива (Кодекс) о забрани коруптивног понашања државних службеника и намештеника у Министарству рударства и енергетике
 3. Директива о поступању приликом закључивања уговора

 

Притужбе због кршења кодекса понашања од стране државних службеника и намештеника Министарства рударства и енергетике могу се поднети непосредно на писарницу министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, 11000 Београд, као и електронском поштом на адресу: kabinet@mre.gov.rs.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19