Насловна » Сектори » Међународна сарадња, европске интеграције и управљање пројектима » Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу

Сектори

Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима

Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу

У Одсеку за европске интеграције и међународну сарадњу обављају се послови који се односе на: Припрему и предлагање стратешких докумената и одлука ради остваривања међународне сарадње у области рударства и енергетике (споразуми, протоколи о сарадњи, меморандуми о разумевању, уговори, информације); Спровођење поступака приступања или ратификације међународних конвенција, споразума и уговора, као и припрему програма и активности које из њих проистичу. Одсек се, такође, бави координацијом припреме нацрта докумената којима се дефинише правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње у области рударства и енергетике .

Одсек припрема предлоге и извештаје о напретку у процесу приступања ЕУ из делокруга министарства, за Европску комисију, учествује у припреми стручних основа за израду закона, подзаконских аката, националних стратегија и акционих планова у домену који се тиче процеса приступања ЕУ и израде стручних материјала и платформи за преговарање са ЕУ у оквиру активности Преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији за Енергетику, чијим радом координира Министарство рударства и енергетике.

Одсек прати и у сарадњи са секторима Министарства учествује у раду тела Енергетске заједнице и Организације за црноморску економску сарадњу. Истовремено се бави координацијом и припремом информација о билатералној сарадњи с другим државама за област рударства и енергетике.

 

Текуће активности

Министар рударства и енергетике је на Министарској конференцији у Хагу 20. маја 2015. године, у име Владе РС прихватио и потписао Међународну енергетску повељу, чиме је Република Србија потврдила статус посматрача у међународној организацији Енергетска повеља.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19