Насловна » Архива » Јавне набавке

Архива

Јавне набавке

2020. година

 Преузмите документ Усклађени План јавних набавки за 2020. годину

 Преузмите документ Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2020. годину

 

2019. година

 Преузмите документ План јавних набавки за 2019. годину – МРЕ

 Преузмите документ Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину

 

Jавна набавка услуга – Одржавање, унапређење и техничка подршка ЛЕП базе података, ЈН-14/19
Рок за подношење понуда је 20.12.2019. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Процена ризика ИС (информационог система), израда Акта о безбедности ИС, припадајућих процедура и обука запослених за информациону безбедност, ЈН-13/19
Рок за подношење понуда је 12.12.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Ангажовање једног тематског стручњака са пуним радним временом за подршку администрацији Србије у имплементацији ЕУСАИР (Стратегија ЕУ за Јадранско-јонску регију), нарочито за званично постављеног координатора стуба (КС) за Стуб 2, Подгрупа за енергетику, ЈН-12/19
Рок за подношење понуда је 25.11.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

Рачунарска опрема коју не набавља УЗЗПРО, ЈН 11/19, обликована у 2 партије:
Партија 1 – набавка сервера за кластер, побољшање сервера у кластеру и подизање „firmware“ NETAPP система на нову верзију;
Партија 2 – набавка мрежне опреме и инфраструктурни сервер.
Рок за подношење понуда је 04.11.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2

 

Одржавање информационог система за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента - СЕМИС, ЈН 10/19
Рок за подношење понуда је 02.09.2019. године до 11:00 часова.
Нови рок за подношење понуда је 05.09.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Измена обавештења о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Приступ подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте, ЈН 9/19
Рок за подношење понуда је 19.08.2019. године до 12:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - Партија 1

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

Приступ подацима о ценама енергије и енергената на берзи, пројекцијама кретања цена, анализама и новостима у вези са ценама енергије и енергената, ЈН-8/19
Рок за подношење понуда је 17.07.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - Партија 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - Партија 2

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање ESRI ArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање CIS GIR-а и IMIS система (енергетског информационог система), дорада (надоградња) софтвера базе података за Сектор за нафту и гас, ЈН 7/19
Рок за подношење понуде је 25.06.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду извештаја „Security of Supply Statement“, ЈН 6/19
Рок за подношење понуда је 10.06.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС), ЈН 4/19
Рок за подношење понуда је 14.05.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 5/19
Рок за подношење понуда је 16.05.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Сервисирање службених возила, ЈН 3/19
Рок за подношење понуда је 18.02.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 - Сервисирање службених возила марке Dacia

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору, Партија 3 - Сервисирање службених возила марке Mazda

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 - Сервисирање службених возила марке Opel Vektra club и Chevrolet cruze.

 

Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 2/19.
Рок за подношење понуда је 14.02.2019. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Писано и усмено превођење, ЈН 1/19.
Продужени рок за подношење понуда је 18.02.2019. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Допуна конкурсне документације

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка услуга – Израда Анализе услова и начина прикључења на гасоводни систем и проблема у снабдевању природним гасом, са предлогом мера, ЈН 16/19
Рок за подношење понуда је 20.01.2020. године до 09:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

2018. година

 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2018. годину – МРЕ

 Преузмите документ Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину – МРЕ

 Преузмите документ План јавних набавки за 2018. годину – МРЕ

 

Одржавање, унапређење и техничка подршка ЛЕП базе података, ЈН 11/18”.
Рок за подношење понуде је 29.11.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Рачунарска опрема коју не набавља УЗЗПРО, ЈН 10/18.
Рок за подношење понуде је 13.11.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена позива за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање информационог система за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента, СЕМИС, ЈН 8/18.
Рок за подношење понуде је 13.09.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду Извештаја „Security of Supply Statement“, ЈН 7/18.
Рок за подношење понуде је 05.06.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање EsriArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и ИМИС система (енергетског информационог система), дорада (надоградња) базе података за Сектор за нафту и гас, ЈН 5/18.
Рок за подношење понуде је 01.06.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду Превентивног акционог плана и Кризног плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом, ЈН 6/18.
Рок за подношење понуде 04.06.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС), ЈН 4/18.
Рок за подношење понуде је 27.04.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 3/18.
Рок за подношење понуда је 30.04.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/18.
Рок за подношење понуда је 22.02.2018. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Писано и усмено превођење, ЈН 10/17.
Рок за подношење понуда је 18.09.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питања и одговори 1

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Питања и одговори 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

2017. година

Одржавање рачунарске опреме и комуникационе опреме и штампача, ЦЈН 10/2017

 Преузмите документ Одржавање рачунарске опреме тип CANON – Партија 9

 

Горива и мазива

 Преузмите документ Бензин evro premium BMB 95

 Преузмите документ Евро дизел

 

Обавештење о закључењу појединачних уговора за јавну набавку на основу спроведене централизоване јавне набавке од стране УЗЗПРО - Осигурање имовине

 Преузмите документ Осигурање имовине за потребе Министарства рударства и енергетике

 Преузмите документ План јавних набавки за 2017. годину

 

Одржавање и техничка подршка ЛЕП базе података, ЈН 14/17.
Рок за подношење понуда је 20.11.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговор

 

Одржавање и техничка подршка СЕИ базе података, ЈН 13/17.
Рок за подношење понуда је 07.11.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговор

 

Одржавање и техничка подршка ЛЕП базе података, ЈН 12/17.
Рок за подношење понуда је 26.10.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка

 

Рачунарска опрема коју не набавља УЗЗПРО, ЈН 11/17.
Рок за подношење понуда је 23.10.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Допуна конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду и доношење техничких прописа у области електроенергетике, ЈН 9/17.
Рок за подношење понуда је 17.07.2017. године до 11:00 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Приступ подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте и ценама енергије и енергената, ЈН 3/17.
Рок за подношење понуда је 11.07.2017. године до 11:00 часова

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Одржавање система за контролу приступа и система за евиденцију основних средстава, ЈН 7/17.
Рок за подношење понуда је 23.06.2017. године до 11:00 часова

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду извештаја „Security of Supply Statement“, ЈН 8/17
Рок за подношење понуда је 15.06.2017. године до 11:00 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Одржавање EsriArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и ИМИС система (енергетског информационог система), дорада (надоградња) базе података за Сектор за нафту и гас, ЈН 2/17
Рок за подношење понуда је 12.06.2017. године до 11:00 часова.

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 6/17.
Рок за подношење понуда је 28.04.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена позива за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Oдржавањe Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС-а), ЈН 5/17.
Рок за подношење понуда је 25.04.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/17.
Рок за подношење понуда је 03.03.2017. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измене и допуне конкурсне документације

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Питање и одговор 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

2016. година

Обaвeштeњe о закључењу појединачног уговора за јавну набавку на основу спроведене централизоване јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа – Услуга мобилне телефоније.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање и техничка подршка СЕИ базе података, ЈН 13/16.
Рок за подношење понуда је 07.11.2016. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање, техничка подршка и надоградња ЛЕП базе података, ЈН 12/16
Рок за подношење понуда је 03.10.2016. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Припрема подлога за израду и доношење техничких прописа у области електроенергетике, ЈН 11/16.
Рок за подношење понуда је 20.09.2016. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

Ревизија пројеката, ЈН 10/16.
Рок за подношење понуда је 19.09.2016. године до 10:00 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Израда приручника за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике, ЈН 9/16.
Рок за подношење понуда је 08.08.2016. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Израда Програма остваривања Стратегије развоја енергетике РС, ЈН 8/16.
Рок за подношење понуда је 22.08.2016. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка горива, ЈН 7/16.
Рок за подношење понуда је 21.07.2016. године

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измене и допуне конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Услуга писаног и усменог превођења, ЈН 6/16.
Рок за подношење понуда је 01.07.2016. године до 10:00 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Питање и одговор 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања система за контролу приступа и система за евиденцију основних средстава, ЈН 5/16.
Рок за подношење понуда је 27.06.2016. године до 10 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 3/16.
Рок за подношење понуда је 11.04.2015. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Софтвер, ЈН 4/16.
Рок за подношење понуда је 01.04.2016. године.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Одржавање EsriArcGIS софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и развој ИМИСА (енергетског информационог система), формирање базе података за нафту и гас као новог модула, ЈН 2/16.
Рок за подношење понуда је 06.04.2015. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Питање и одговор 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Услуге резервације и издавања авио карата и резервације хотелског смештаја, ЈН 1/16.
Рок за подношење понуда је 22.02.2016. године.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Обaвeштeњe о закључењу појединачног уговора за јавну набавку на основу спроведене централизоване јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа – Рачунарска опрема и штампачи

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Storage уређај

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Storage уређај- донација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - лаптоп

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - сервер

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - монитор

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - скенери

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - штампачи

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – радне станице – буџет

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – радне станице – донација

 

 

2015. година

Услуга припреме подлога за израду извештаја „Security of Supply Statement“, ЈН 16/15.Рок за подношење понуда је 14.10.2015. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Услуга припреме подлога за израду Превентивног акционог плана и Кризног плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом, ЈН 15/15. Рок за подношење понуда је 13.10.2015. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

Услуга дизајна и штампања брошуре Енергија у Србији 2013 и предлога Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године, ЈН 14/15. Рок за подношење понуда је 01.10.2015. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговори 1

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Обавештење о закључењу појединачних уговора за јавну набавку на основу спроведене централизоване јавне набавке услуга одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова од стране Управе за заједничке послове републичких органа.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 7

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 10

 

Отворени поступак јавне набавке услуга израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш – Димитровград, са елементима детаљне регулације, ЈН 8/15. Рок за подношење понуда је 04.09.2015. године до 10:00 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке услуга: резервација авио карата и хотелског смештаја за службена путовања запослених и постављених лица, ЈН 13/15. Рок за подношење понуда је 10.08.2015. године до 10 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговори 1

 Преузмите документ Одговори 2

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

Набавка услуга приступа подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте и ценама енергије и енергената, за период од 24 месеца. Рок за подношење понуда је 03.08.2015. године до 10 часова

 Преузмите документ Обавештење o покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке услуга: програмирање базе података за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента, ЈН 12/15. Рок за подношење понуда је 23.07.2015. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговори 1

 Преузмите документ Одговори 2

 Преузмите документ Одговори 3

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС-а ) и надоградња и развој ГеолИСС-а - реализација Акционог плана за спровођење Стратегије развоја информационог друштва, ЈН 11/15. Рок за подношење понуда је 16.06.2015. године до 10 часова

 Преузмите документ Обавештење o покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Поступак јавне набавке мале вредности услуга каско осигурања службених возила, ЈН 10/15. Рок за подношење понуда је 22.05.2015. године до 10 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке услуга: одржавање Esri ArcGIS софтвера – лиценце које се користе за потребе ГеолИСС-а и ЦИС ГИР-а и техничка подршка и одржавање Централног информационог система за геологију и рударство (ЦИС ГИР), ЈН 9/15. Рок за доставу понуда је 11.06. 2015. године до 10:00 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Претходно обавештење - о намери спровођења поступка јавне набавке радова: Изградња тунела/колектора у зони флотацијског јаловишта Велики Кривељ

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

Поступак јавне набавке мале вредности услуга: сервисирањe службених возила са уградњом оригиналних делова, ЈН 7/15. Рок за подношење понуда је 04.05.2015. године до 12 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања система за контролу приступа и система за евиденцију основних средстава, ЈН 5/15. Рок за подношење понуда је 29.04.2015. године до 10 часова.

 Преузмите документ Обавештење o покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Одржавање и унапређење постојећег софтвера за наплату накнаде коришћење минералних сировина и накнаде за примењена геолошка истраживања, ЈН 3/15. Рок за подношење понуда је 04.05.2015. године до 10 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

Поступак јавне набавке мале вредности услуга осигурања, ЈН 4/15. Рок за подношење понуда је 09.04.2015. године до 10 часова

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру - партија 1

 Преузмите документ Обaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру - партија 2

 

Поступак јавне набавке мале вредности добара: софтвер, ЈН 2/15. Рок за подношење понуда је 30.03.2015. године до 10 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

Поступак јавне набавке мале вредности услуга: регистрација и обавезно осигурање моторних возила од аутоодговорности, без осигурања лица и без осигурања стакала, ЈН 1/15. Рок за подношење понуда је 27.03.2015. године до 10 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговори 1

 Преузмите документ Одговори 2

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

Обaвeштeњe о закључењу појединачног уговора за јавну набавку на основу спроведене централизоване јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа – Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ Обавештење 1

 Преузмите документ Обавештење 2

 

 

2014. година

План јавних набавки за 2014. годину – МРЕ

План јавних набавки за 2014. годину – МЕРЗ

 

Поступак јавне набавке мале вредности: резервација авио карата и хотелског смештаја за службена путовања запослених и постављених лица. Рок за подношење понуда 18.09.2014.године до 10 часова.

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговор 1

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

Поступак јавне набавке услуга у отвореном поступку: одржавање ESRI лиценци, сервера и апликација и IS IMIS сервера и апликација

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

Поступак јавне набавке услуга у отвореном поступку писаног и усменог превођења и то: услуга писаног и усменог превођења са српског језика на енглески, немачки, француски, италијански и руски, као и са ових језика на српски језик

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговор 1

 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

Поступак јавне набавке услуга у отвореном поступку: програмирање базе за енергетске прегледе и енергетски менаџмент за норвешки пројекат

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговор 1

 Преузмите документ Мастер датотеке – Прилог одговора 1

 Преузмите документ Одговор 2

 Преузмите документ Energy audit report – Прилог одговора 2

 Преузмите документ Periodical report – Прилог одговора 2

 Преузмите документ Одговор 3

 Преузмите документ Одговор 4

 Преузмите документ Одговор 5

 Преузмите документ Одговор 6

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

 

2013. година

План јавних набавки за 2013. годину - МЕРЗ

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19